Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering

Offentlig forvaltning

Det er ledig vikariat for lege i spesialisering med mulighet for forlengelse ved Seksjon for nyremedisin fra og med april 2025 og ut mars 2026. Seksjonen tilhører Avdeling for transplantasjonsmedisin ved Oslo universitetssykehus Rikshospitalet. 

Avdelingen har nasjonalt ansvar for nyre, pancreas og øycelletransplantasjon. Nyreseksjonen har ansvar for nasjonal organisering av denne aktiviteten. I dette inngår opplæring av samarbeidspartnere, leger i utdanning og studenter. Vi oppdaterer den nasjonale transplantasjonsprotokollen. Nyreseksjonen har sengepost, dialyseavdeling, dagpost og poliklinikk. Vi har en liten populasjon med faste dialysepasienter og ivaretar behov for dialyse og plasmautskiftning for Rikshospitalets inneliggende pasienter. Vi har et aktivt forskningsmiljø med forskning innen transplantasjonsrelatert epidemiologi, immunsuppresjon, farmakologi, histopatologi og metabolske forstyrrelser. Vi har også ansvar for drift av Norsk Nyreregister.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

 

Kvalifikasjoner:

 • LIS nyremedisin, minimum 2-3
 • Kunnskap og erfaring innen transplantasjonsmedisin, for både nyre, pancreas og øycelletransplantasjon er nødvendig
 • Behersker skandinaviske språk
 • Søkere skal ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (turnus)

Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Er arbeidsvillig og effektiv 
 • Er samvittighetsfull
 • Har gode samarbeidsegenskaper
 • Kommuniserer godt med pasienter og pårørende 
 • Har respekt for andre
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag