Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering

Offentlig forvaltning

Medisinsk avdeling ved Sørlandet sykehus, Kristiansand tilbyr fullt utdanningsløp i indremedisin. Det er ansatt spesialister i alle grenspesialiteter. Det er egen kardiologisk og generell indremedisinsk bakvakt, samt beredskapsvakt for akutt gastroenterologi ("blødningsvakt") og dialyse.

Lege i spesialisering deltar i tilstedevakt med 2 vaktgående leger i tillegg til LiS1. Vaktlagene har henholdsvis 14- og 11-delt arbeidsplan. Avdelingen har høyt tempo, godt arbeidsmiljø og gode muligheter for faglig utvikling. 

Vi har ledig:

1 x 100 % fast stilling og 1 x 100 % vikariat for lege i spesialisering 2/3 innen indremedisinske spesialiteter, med varighet 1 år. Mulighet for forlengelse. 

Ansettelser vil bli foretatt fortløpende. Tiltredelse etter avtale. Ved intern ansettelse vil det kunne bli ledig annen stilling.

Sørlandet sykehus HF har tre klinikker for somatikk, der klinikk for somatikk i Kristiansand er den største. Medisinsk avdeling ved Sørlandet sykehus, Kristiansand er sykehusets største avdeling, med alle grenspesialiteter. Avdelingen har egen lungemedisinsk sengepost, hjertemedisinsk sengepost, infeksjonsmedisinsk sengepost og en stor generell indremedisinsk sengepost med endokrinologi, nefrologi, gastroenterologi, hematologi og geriatri. Sykehuset har en stor felles intensivavdeling. Medisinsk avdeling har egen intermediæravdeling med 8 sengeplasser. Avdelingen har et godt miljø og nært og uformelt samarbeid på tvers av seksjonene, inkludert daglige felles morgenmøter.

Avdelingen kan legge til rette for utdanningsløp innen alle indremedisinske spesialiteter. SSHF har avtale med OUS om gr. 1 tjeneste.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kvalifikasjoner:

  • Norsk autorisasjon og godkjent LiS1-tjeneste, og må beherske norsk, skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper:

  • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

Vi tilbyr:

  • God oppfølging/ utdanning for lege i spesialisering.
  • Et trivelig arbeidsmiljø i stadig utvikling.
  • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.