Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering

Offentlig forvaltning

Drømmer du om å jobbe på Sørlandet?

Da har vi en ledig stilling for deg! Ortopedisk avdeling Kristiansand søker deg som ønsker å jobbe i en avdeling med høyt kvalifiserte ortopedspesialister. Vi er spesialister innen rygg, skopi, protese, hånd- og fotkirurgi.

Ortopedisk avdeling har 14 overleger og vi har 9 leger i spesialisering som for tiden går i 9 delt turnus.

Sørlandet sykehus HF samarbeider med OUS i forbindelse med gruppe 1 tjeneste for leger i spesialisering.

Vi har nå fått godkjent en ny stilling for lege i spesialisering og søker etter lege i spesialisering nr 10.
Vi har ledig 1 x 100 % fast stilling som lege i spesialisering, tiltredelse etter nærmere avtale. 

Ved intern ansettelse vil det kunne bli ledig vikariat. 

Ortopedisk avdeling, Kristiansand er en del av Klinikk somatikk ved Sørlandet sykehus HF. Avdelingen har en ortogeriatrisk sengepost med 22 senger, samt en poliklinisk virksomhet og dagkirurgi. Vi har ca 3 000 operasjoner på inneliggende pasienter, ca 900 dagkirurgiske inngrep og ca 15 000 polikliniske konsultasjoner i løpet av året.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn. 

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kvalifikasjoner:

  • Gjennomført og godkjent turnustjeneste (LIS1)
  • Autorisasjon som lege

Personlige egenskaper:

  • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

  • Høyt kvalifiserte overleger
  • Godt arbeidsmiljø
  • Engasjerte medarbeidere
  • Avdeling med forskerkompetanse