Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering

Offentlig forvaltning

Avdeling for rettsmedisinske fag har viktige samfunnsoppgaver innen rettsgenetikk, rettspatologi, klinisk rettsmedisin og rettstoksikologi. Avdelingen driver utstrakt oppdragsvirksomhet og er leverandør av vitenskapelig basert medisinsk kunnskap på et høyt internasjonalt nivå for anvendelse i rettsvesenets og samfunnets tjeneste.

Ved avdeling for rettsmedisinske fag, seksjon for rettstoksikologisk fortolkning, har vi ledig et vikariat som lege i spesialisering (LIS) i klinisk farmakologi. Vikariatet har oppstart snarest og har varighet til 30.04.25.

Avdeling for rettsmedisinske fag har nasjonalt ansvar for bevissikring, analyse og fortolkning av rusmidler, medikamenter og gifter i prøver fra personer hvor analysesvaret kan få strafferettslige eller tilsvarende konsekvenser. I tillegg drives forskning på rusmidler og medikamenter. Seksjonen har 34 ansatte, herunder 11 overleger og 5 LIS.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

 • norsk autorisasjon som lege
 • søkere skal ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (turnus).
 • erfaring innen rettstoksikologi ønskelig
 • erfaring med laboratoriedatabasesystemer ønskelig
 • god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk

Den som får tilbud om ansettelse må fremvise uttømmende og utvidet politiattest før ansettelse, jfr. Politiregisterloven §18. Innholdet i politiattesten må være forenlig med tilbudet som fremmes

Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.

Personlige egenskaper:

 • gode samarbeidsevner
 • kan dele ekspertise og kunnskap med andre
 • evne til selvstendig arbeid
 • setter høye krav til kvalitet og følger gjeldende prosedyrer og retningslinjer
 • arbeider på en systematisk, ryddig og metodisk måte

Vi tilbyr:

 • en selvstendig og fleksibel stilling med interessante og varierte arbeidsoppgaver i et aktivt og bredt fagmiljø
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling