Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering 

Offentlig forvaltning

Vi har ledig 1 x 100 % st. vikariat i ett år som lege i spesialisering. Med mulighet for forlengelse.
Spesialitet: Nukleærmedisin.

Arbeid p.t. dagtid

Vi søker deg med stort engasjement og interesse for å være med å styrke fagmiljøet og videreutvikle Nukleærmedisinsk enhet.

Nukleærmedisinsk enhet er organisatorisk underlagt Radiologisk avdeling i Kristiansand og har p.t dagarbeidstid.

Enheten tilbyr utredninger og behandlinger innen nukleærmedisin og ultralyd thyreoidea til hele Agders befolkning. Vi har to overleger, en LIS  og fem bioingeniører/radiografer i staben.

Enheten utfører om lag 2000 nukleærmedisinske konsultasjoner og 800 ultralyd thyreoidea. Det tilbys et bredt spekter av nukleærmedisinske undersøkelser. Hver uke har vi tilbud til PET CT via en transportable enhet. Spesialistutdanningen vil foregå på Nukleærmedisinsk enhet, samt i Radiologisk avdeling på SSHF (1 år sideutdanning i henhold til læringsmål). Utdanningen omfatter også 1 års tjeneste på Avdeling for Radiologi og nukleærmedisin ved OUS.

Enheten samarbeider med de fleste kliniske avdelinger, blant annet Senter for kreftbehandling, bryst-og endokrinkirurgi og hjerteavdeling.

Radiologisk avdeling, inkl. Nukleærmedisinsk enhet, er heldigitalisert med Sectra PACS, DIPS RIS og talegjenkjenning fra Max Manus.

Sykehuset dekker nærmest alle spesialiteter og har bl.a. et stort onkologisk senter med stråleenhet, karkirurgisk senter, samt en aktiv nevrologisk avdeling.

Vi har høye mål for vår drift og de tjenester vi tilbyr våre pasienter.

SSHF har avtale med OUS om sideutdanning.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kvalifikasjoner:

  • Det er krav om gjennomført turnustjeneste til stillingen.
  • Det er en fordel med erfaring innen ett el. flere av fagfeltene radiologi, kardiologi, evt. endokrinologi. Dette er ikke et absolutt krav.

Personlige egenskaper:

  • Vi ønsker positive og engasjerte personer med stort faglig fokus
  • Du må ha gode samarbeidsevner, samt vilje til å bidra til et godt arbeidsmiljø
  • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

  • P.t. dagarbeid
  • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et ambisiøst fagmiljø
  • Et godt tverrfaglig samarbeid med de kliniske miljøer
  • Hyggelige kollegaer og fokus på godt arbeidsmiljø