Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering

Offentlig forvaltning

Kirurgisk avdeling Kristiansand har ledig  vikariater for lege i spesialisering i generell kirurgi. Vikariatene har en varighet på 6 måneder, med mulighet for forlengelse. Tiltredelse etter avtale.

Ved interne rokkeringer kan annen stilling bli ledig.

Fastleger og gynekologer som trenger kirurgi i forbindelse med spesialisering kan også søke da vaktfunksjonen er dublert.

Spesialitet: generell kirurgi.

Kirurgisk avdeling Sørlandet sykehus, Kristiansand gir tellende tjeneste i grenspesialitetene karkirurgi, gastroenterologisk kirurgi, bryst-/endokrinkirurgi og urologi

Overlegevaktordning er seksjonert med spesialister i gastroenterologisk kirurgi, karkirurgi og urologi i egne vaktteam.

Vaktfunksjonen er dublert deler av døgnet. 2-delt vaktsjikt

SSHF har avtale med OUS om gruppe 1 tjeneste.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kvalifikasjoner:

  • Norsk legelisens
  • Arbeidserfaring fra kirurgisk avdeling ønskelig
  • Beherske norsk muntlig og skriftlig