Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering

Offentlig forvaltning

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) gir spesialisthelsetjenester til barn og ungdom under 18 år og deres familier. Vi er en stor virksomhet og dekker hele Ager, med totalt 7 kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister samt én tverrgående merkantil enhet. I tillegg har vi en egen FoU enhet som er motoren i det aktive og tverrfaglige forskningsmiljøet vårt. Vi driver primært med behandlingsstudier, for tiden innen hovedområdene familie-sped og småbarns psykiske helse, angst-ocd og friluftsterapi.

Nå inviterer vi deg gjerne inn i legegruppa vår ved Abup Arendal. Den består av tre faste stillinger for LIS og seks faste overlegestillinger. Vi har et legenettverk på tvers av hele avdelingen og et godt faglig kollegafellesskap hvor legene samarbeider tett om både utdanning, fag og klinikk. Du vil følge en erfaren overlege som tilrettelegger for rask innføring i faget og for å oppleve mestring og kollegial støtte.

Poliklinikken i Arendal har nå ledig en fast stilling for lege i spesialisering. Tiltredelse etter avtale.
Spesialitet: Barne- og ungdomspsykiatri.

Hele spesialiseringen vil bli gjennomført ved Sørlandet sykehus.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).
Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege 
 • Kvalifisert til å begynne på LIS3
 • Erfaring fra psykisk helsevern for barn og unge er en fordel 
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne, samt ferdigheter i bruk av dataverktøy er nødvendig 
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Faglig nysgjerrighet
 • Trives med å jobbe både tverrfaglig i team og selvstendig
 • God systemforståelse, tilstedeværelse og engasjement
 • Pålitelighet og fleksibilitet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster 
 • Dekking av utgifter i forbindelse med spesialiseringen
 • Tilrettelegging for å oppnå læringsmål i både generelle utrednings- og behandlingsteam på poliklinikken samt i spesialiserte team og innen akuttkjeden.
 • Utdanningen er optimalt tilrettelagt mht rotasjon til ulike praksisplasser, uten unødig venting for å fullføre spesialiteten.
 • Engasjerte, faglig dyktige kollegaer og godt teamarbeidsklima
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • En avdeling forankret i helseforetakets verdigrunnlag med verdibasert ledelse
 • En avdeling og klinikk i utvikling
 • Arbeidstidsordningen er p.t. dagtid. Stillingen inngår ikke i en vaktordning. 
 • Medlemskap i KLP, gruppe- og ulykkesforsikring