Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering

Offentlig forvaltning

Sykehuset Innlandet HF sine oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har tilbud på 41 ulike steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern og rusomsorg. Som ett av landets største helseforetak, med 8 500 ansatte, er vi den største kompetanseorganisasjonen i Innlandet.

Divisjon Psykisk helsevern har om lag 1 600 ansatte og behandler mer enn 16 000 mennesker pr. år. Divisjonen er inne i en prosess med særlig vektlegging av videreutvikling av desentraliserte tjenester i Hedmark og Oppland.
BUP Gjøvik –er en poliklinisk enhet med klinikker på Gjøvik, Valdres og Gran. Vi har 48 stillinger som utgjør et sterkt fagmiljø for barn og unges psykiske helse i Oppland.
BUP Gjøvik har 9 legestillinger.  6 overleger og 3 LIS. Alle stillinger er besatt.

BUP Gjøvik har et høyt faglig nivå – og en kultur preget av samarbeid både innad og ut til naturlige samarbeidspartnere. Arbeidsmiljøet er positivt, entusiastisk og engasjerende.

Poliklinikken på Gjøvik har ledig 1 fast stilling for leger i spesialisering med oppstart etter avtale. 

Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Kvalifikasjoner:

 • Lege med autorisasjon.

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse.

Vi tilbyr:

Vil du gjøre en forskjell for barn og unge?

 • Vi inviterer deg inn i legegruppa på BUP Gjøvik som består av tre faste stillinger for LIS og seks faste overlegestillinger.
  -  For rask innføring i faget og for å oppleve mestring og kollegial støtte, deltar alle LIS i avdelingen (ca 12 stk) i LIS-skolen hvor overleger gir deg systematisk innføring i faget. I tillegg får du to timer ukentlig veiledning med overlege/mentor og ukentlige legemøter og andre fagdager.
  Ledelsen tilrettelegger spesielt for at du skal oppnå dine læringsmål ved å delta i våre generelle utrednings og behandlingsteam, inklusive team for: Sped og småbarn, spiseforstyrrelser, nevropsykiatri og angst/tvangs-lidelser.
  -  Utdanningen er optimalt tilrettelagt mht rotasjon til ulike praksisplasser, uten unødig venting for å fullføre spesialiteten.
  -  Alle LIS har anledning til å delta i Regionale kurs, Nasjonale kurs samt å fordype seg i terapeutisk metode.
  -  Vi har et aktivt forskningsmiljø. Av pågående prosjekter kan vi nevne forskning på søskengrupper SIBS, 10 års oppfølgingsstudie på nevrotilstander Line- up studien, forskning innen VR teknologi, simuleringstrening (SIM) og bruk av videokonferanse i pasientbehandling.
  Vi er i gang med å ta i bruk nye muligheter innen e-helse og ny teknologi innen utredning, behandling, kommunikasjon og utdanning.
  -  BUP Gjøvik har et høyt faglig nivå – og en kultur preget av samarbeid både innad og ut til naturlige samarbeidspartnere. Arbeidsmiljøet er positivt, entusiastisk og engasjerende.
  -  BUP Gjøvik har en legegruppe som prioriterer legemiljøet med sosiale og faglige samlinger.
  -  Det er kort vei til Norges langrennski og alpint eldorado og utforsking av nærliggende høyfjell, vann og skog både sommer og vinter.
  Innlandet er kjent for sitt rike kulturliv innen film og litteratur og Gjøvik for hele bredden av teater, musikk og dans. I nærmiljøet finnes et rikt tilbud av kortreist mat fra bondegårdsutsalg, lokale herregårder som tilbyr ny norsk gastronomi og overnattinger i tidsriktig komfort i historiske rammer, samt moderne restauranter med internasjonal cousine. Turistkontor for Gjøvik, Elverum, Ringsaker, Hadeland, Ringerike (visit-innlandet.no)
  -  For deg med familie og barn, er Innlandet i sterk utvikling og vekst med stor tilgang på ulike arbeidsplasser, samt et bredt spekter av skoler, høyskoler og universitet.
  Vi kan tilby et godt barnehagetilbud og bolig i god standard i umiddelbar nærhet av arbeidsplassen.
 • Ansettelse skjer iht.gjeldende lover, overenskomster og reglement.
 • Tjenestepensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.