Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering 

Offentlig forvaltning


Vi søker lege til 6-mnd vikariat med mulighet for forlengelse ved Ungdomspsykiatrisk klinikk.

Ungdomspsykiatrisk klinikk er en seksjon i Avdeling barn og unges psykiske helsevern (ABUP) innen Divisjon Psykisk Helsevern, Ahus. Klinikken tilbyr utredning og behandling for ungdom i alderen 13-18 år med alvorlige psykiske lidelser. Hovedgrupper av tilstander er; psykoser, begynnende schizofreni, alvorlige spiseforstyrrelser og alvorlig depresjon. Klinikken har øyeblikkelig hjelp-plikt for alle barn i opptaksområdet etter psykisk helsevernforskriften.
Ungdomspsykiatrisk klinikk (UK) ledes av seksjonsleder. Vi har en åpen og en lukket post, i tillegg en leilighet for et mer fleksibelt behandlingstilbud til pasientene. Postene er bemannet med enhetsledere og i hovedsak barnevernspedagoger, sykepleiere og vernepleiere i miljøterapeutstillinger. I tillegg har klinikken en fagstab tilknyttet begge poster bestående av overleger, psykolog/psykologspesialist, leger i spesialisering, musikkterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, familieterapeuter og kontorfaglig personell. Seksjonen har også et eget ambulant team (Mobilt behandlingsteam) med ti fagstillinger, som arbeider for å finne gode alternativer til innleggelse i døgnavdelingen og i nær samarbeid med post og poliklinikk, sikre gode overganger fra døgninnleggelser til utskrivelse for pasientgruppen.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Tiltredelse fortløpende
Alle søkere må søke elektronisk.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som lege
 • Påbegynt spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri, evt voksenpsykiatri, vil være en fordel
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med barn og unge
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra akuttpsykiatrisk arbeid

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
 • Stillingen krever evne til å jobbe selvstendig, og å ta ansvar for egne vurderinger
 • Fleksibilitet med hensyn til arbeidsoppgaver og arbeidsmetoder
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr:

 • Et spennende, inspirerende og utfordrende arbeidsmiljø, med tilsvarende arbeidsoppgaver
 • Lønn etter foretakets overenskomster
 • For stillingen gjelder vanlige vilkår ved Akershus universitetssykehus med rettigheter og plikter fastsatt i gjeldene lover, personalreglement, tariffavtaler, pensjonsvedtekter og instrukser
 • Fra lønnen trekkes 2 % til Akershus fylkeskommunale pensjonskasse
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud