Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering

Offentlig forvaltning

BUP Øvre Romerike har ledig to faste stillinger som lege i spesialisering fra 01.03.24, eventuelt annet etter avtale. Ved eventuelle interne ansettelser vil det bli ledig vikariater.

Avdelingen BUP, Ahus består av seks poliklinikker og to døgninstitusjoner.
Poliklinikkene ligger i Follo, på Furuset, Grorud, Øvre og Nedre Romerike, og Kongsvinger. De to døgninstitusjonene er Ungdomspsykiatrisk klinikk og Bråten behandlingssenter.
BUP Øvre Romerike dekker Hurdal, Eidsvoll, Gjerdrum, Ullensaker og Nannestad kommune. Klinikken har 55 ansatte. Av disse er det 6 overlegestillinger og 6 stillinger for leger i spesialisering. Poliklinikken er organisert i 4 generalistenheter, en ambulant enhet, en sped- og småbarns enhet og en kontorfaglig enhet.                                                                               
Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Kvalifikasjoner:

 • For fast stilling kreves det at LIS 1 tjeneste er gjennomført. LIS uten LIS 1 tjeneste kan søke på vikariater
 • Søkere må ha førerkort for bil

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.                                                                                                                                                                                                                         
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Kan jobbe selvstendig
 • Tar ansvar og har vilje til kompetanseheving.
 • Fleksibilitet med hensyn til arbeidsoppgaver og arbeidsmetoder. 
 • Personlig egnethet vektlegges. 

Vi tilbyr:

 • Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø og samarbeid med andre ansatte som har god kompetanse innen fagfeltet
 • Gode muligheter for deltakelse i kompetansegivende videreutdanning innen fagfeltet.
 • Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud.