Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering

Offentlig forvaltning

Barne- og ungdomsavdelingen ved Sørlandet sykehus Kristiansand (SSK) er en del av Somatisk klinikk i Sørlandet sykehus, og består av Habiliteringstjenesten for barn og ungdom og Barne- og ungdomsseksjonen i Kristiansand.

Barne- og ungdomsseksjonen i Kristiansand har lokalsykehusfunksjon for vestre og midtre del av Agder, og har områdefunksjon på Sørlandet for nyfødtintensiv, store barn intensiv, kardiologi, onkologi og langtidsmekanisk respirasjonsstøtte-behandling.
Legetjenesten dekker også medisinske undersøkelser på Statens barnehus i Agder, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (Smart livsstil) som har tilbud til barn og unge med sykelig overvekt samt ukentlig tilsyn av nyfødte barn ved Sørlandet sykehus avdeling Lister.

Vi har ledig  2 vikariat som lege i spesialisering med oppstart snarest. Varighet 6 måneder med mulighet for forlengelse.

Spesialitet: barnesykdommer.

Sørlandet sykehus har avtale med OUS om gruppe 1 tjeneste. Det legges til rette for at LIS kan fullføre de fleste læringsmålene i løpet av 3,5 år. Vi kan oppfylle 160 av 163 læringsmål.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede)

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet

Personlige egenskaper:

Det legges vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr:

  • Aktivt faglig miljø som dekker de fleste interesseområder innen fagfeltet barnesykdommer
  • Legger stor vekt på spesialistutdanning  og dekker 160 av 163 læringsmål
  • Har gjennomføringsgrad av internundervisning der også overleger deltar
  • Gjennomfører ukentlig simuleringstrening i akuttmedisinske tilstander