Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering

Offentlig forvaltning

Barne- og ungdomsavdelingen ved Sørlandet sykehus Arendal (SSA) er en del av Klinikk somatikk. Den består av Habiliteringstjenesten for barn og ungdom (HABU), Regional Kompetansetjeneste - Medfødte Russkader (RK-MR) og Barneavdelingen. Det er funksjonsfordelt ulike pediatriske fagområder mellom SSA og Sørlandet sykehus Kristiansand (SSK). Det er sengepost og poliklinikk ved begge lokalisasjoner. Nyfødtenheten er lagt til SSK. Det er generell pediatri med akuttmottak for sitt opptaksområde begge steder.

Vi har ledig stilling, 100% vikariat som Lege i spesialisering ved Barne- og ungdomsavdelingen i Arendal.

Varighet 1 år med mulighet for forlengelse. Tiltredelse etter avtale.

Dersom intern omrokkering, kan annen stilling bli ledig.

Den som blir ansatt må ta del i gjeldende vaktplan.

Spesialitet: Barnesykdommer.

Sykehuset har avtale om gruppe 1 tjeneste ved OUS.

Den som får tilbud om stillingen må legge frem politiattest etter Lov om helsepersonell §20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

  • Må ha gjennomført LiS1 utdanning
  • Legeerfaring fra fagfeltet er en fordel 
  • Må beherske norsk skriftlig og muntlig 
  • Ønskelig med erfaring fra arbeid med nyfødte

Personlige egenskaper:

  • Personlig egnethet for arbeid med barn, unge og familier

Vi tilbyr:

  • Et aktivt og tverrfaglig arbeidsmiljø