Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Nevrologisk avdeling er en av fem avdelinger i Nevroklinikken ved Oslo universitetssykehus. Nevrologisk avdeling har sengeposter, poliklinikk og laboratorier både på Ullevål og Rikshospitalet. Avdelingen er regionssykehusavdeling for Helse Sør-Øst og har områdefunksjon for pasienter fra Oslo, men mottar pasienter fra hele landet for utredning og behandling av særlig vanskelige tilstander. Avdelingen har spesielt stor ekspertise knyttet til hjerneslag/sykdommer i hjernens blodtilførsel, bevegelsesforstyrrelser, epilepsi, multippel sklerose (MS) og andre betennelsessykdommer i sentralnervesystemet, sykdommer i nakke- og rygg, smertefulle sykdommer i perifere nerver men også en rekke andre tilstander.

Avdelingen har tre sengeposter: Nevrologisk sengepost på Ullevål tar imot pasienter med akutte nevrologiske tilstander fra Oslo, Slagposten på Ullevål skal ta imot alle Oslo-pasienter med mistanke om hjerneslag og Nevrologisk sengepost på Rikshospitalet har regionale og nasjonale funksjoner. Avdelingen har to laboratorier for klinisk nevrofysiologiske undersøkelser og har spesiallaboratorier for utredning av sykdommer i hjernens blodtilførsel og for nevrologiske vannlatingsforstyrrelser.

 

Vi søker etter LIS-leger som vil ha sin ansettelse knyttet til Seksjon for nevrologi og/eller Seksjon for hjerneslag ved Ullevål sykehus. Man vil i disse stillingene samarbeide tett med avdelingens øvrige seksjoner og rotasjon mellom seksjonene/sengepostene i Nevrologisk avdeling kan forekomme.

De aktuelle stillingene er vikariater med ulik varighet og stillingsprosent, henholdsvis i perioden 21.08.2023-31.12.2023 og stillingsprosent fra 30-100%. Vikariatene har ulik oppstart og slutt, og med mulighet for forlengelse. 

 

Kvalifikasjoner:

 • Utdanningsretning: Medisin
 • Utdanningsnivå: Høyskole / Universitet
 • Søkere må beherske skandinaviske språk og tilfredsstille kravene til å starte spesialistutdanningsløp i Norge.
 • Erfaring fra nevrologi eller relaterte fag er ønskelig.
 • Gode kliniske ferdigheter.
 • Søkere skal ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (turnus).

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 

Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.