Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering

Offentlig forvaltning

 

Vikariat ledig for lege i spesialisering i  fødselshjelp og kvinnesykdommer fra 01.06.2023, varighet 6 måneder med mulighet for forlengelse. Nærmere oppstartsdato kan avtales med leder.

Ved eventuell intern rekruttering kan det  være aktuelt med sommervikariat 2 - 4 måneder. Så vi oppfordrer  dere som ønsker å begynne med en spennende spesialisering i  gyn/føde faget til å søke.

Ansettelsen er knyttet til Ringerike sykehus, Gyn leger.

Avdelingen er en kombinert føde/gyn. avdeling, med gynekologisk enhet liggende i flukt med barselavdelingen. Dette skaper en god samhørighet i personalgruppa, god oversikt av pasientenes behov, samt god fleksibilitet i avdelingen. De fleste gynekologiske tilstander behandles i avdelingen, stor bredde innen den kirurgiske kompetansen foreligger hos våre gynekologer og de alle fleste gynekologiske inngrep utføres her. Fødeavdelingen har ca 750 fødsler pr. år. Avdelingen har 6 overleger innen obstetrikk/gynekologi samt 3 leger i spesialisering. Avdelingen har tre ultralydjordmødre. Avdelingen er godkjent for utdanningsgruppe 2 for gynekologer.

 

 


  

Kvalifikasjoner:

  • Norsk autorisasjon som lege
  • Gjennomført LIS 1 eller turnustjeneste etter gammel ordning
  • Fordel med erfaring fra gyn/føde avdelingen
  • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

  • Være løsningsorientert og ha gode samarbeidsevner
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

  • Godt faglig miljø og trivelige kollegaer
  • Lønn og ansettelse i henhold til enhver tids gjeldende overenskomst.
  • God pensjonsordning 
  • Tilbud om medlemskap i Velferdsforening med ferieboliger og rabatterte billetter på diverse kulturtilbud.