Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering

Offentlig forvaltning

Ved Gyn/obst avdeling i Arendal er det pga. permisjon ledig 1 års vikariat i 100% stilling som Lege i spesialiserig. Tiltredelse snarest/etter avtale. 

Spesialitet: Fødselshjelp og kvinnesykdommer.

Sørlandet sykehus har samarbeid med OUS i gjennomføringen av spesialistutdanningen.

Ved intern ansettelse vil det kunne bli ledig annen stilling.

Avdelingen har en fullverdig gyn-/fødeavdeling. I tillegg til gyn-/fødepoliklinikk utfører avdelingen alt innen gynekologiske operasjoner, med unntak av ovarial- og cervixcancer. Avdelingens operasjon utføres i en moderne operasjonsavdeling, i tilslutning til overvåknings- og intensivenhet. Avdelingen benytter Da Vinci-robot. Operasjonsstuer er betydelig oppgradert i forhold til satsning på miniinvasiv kirurgi. I tilslutning til dette er det et eget møterom med direkte toveis overføring fra flere kameraer på operasjonsstuene. Avdelingen har tilgang på trenings- og simuleringsrom for miniinvasiv kirurgi.

Avdelingen yter fødselshjelp til omkring 900 fødsler pr. år. Vi har selekterte fødsler.

Avdelingen har et stimulerende forskningsmiljø og består av 9 overleger, 4 leger i spesialisering, 22 jordmødre og 15 barnepleiere. Det er spesialist til stede hele døgnet. Administrasjon av avdelingens pasienter blir ivaretatt av et eget team i Merkantil avdeling.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt
 • God skriftlig dokumentasjonsevne
 • Erfaring fra DIPS er påkrevd

Personlige egenskaper:

 • Motivert og interessert innen fagfeltet
 • Kommunisere tydelig overfor pasienter og kollegaer
 • Evne til å bidra til et positivt faglig og kollegialt miljø
 • Gode faglige vurderingsevner, arbeide målrettet og strukturert
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges
 • Punktlig og pålitelig
 • Fleksibel og løsningsorientert

Vi tilbyr:

 • Internundervisning og veiledning
 • Gode muligheter til faglig og personlig utvikling
 • Aktivt forskningsmiljø
 • Godt arbeidsmiljø, der engasjement og konstruktive innspill verdsettes