Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering

Offentlig forvaltning

Nevrologisk avdeling i Kristiansand har ledig 2 x 100% vikariat i 1 år for lege i spesialisering (LIS 2/3). Mulighet for forlengelse.

Stillingene er ledige fra medio august 2023, senere oppstart kan avtales. Ved interne omrokeringer kan andre vikariater bli ledige. 

Spesialitet: Nevrologi.

Nevrologisk avdeling Kristiansand er godkjent som gruppe 1 i utdanning av spesialistkandidater innen nevrologi.

Avdelingen har område funksjon for akuttnevrologisk virksomhet og systemansvar for hjerneslagbehandling for hele Agderregionen med ca. 300.000 innbyggere via egen slagavdeling i Kristiansand og teleslagstøtte for slagenheter på sykehus i Arendal og Flekkefjord.

Nevrologisk sengepost i Kristiansand har 15 nevrologiske senger og 7 slagsenger, samt variabelt sengetall på felles intensivavdeling. Avdelingen har etablert akuttpoliklinikk, dagpost, KNF laboratorie med alle relevante nevrofysiologiske undersøkelser og utreder og behandler pasienter med alle akutte og kroniske nevrologiske sykdommer og har høyest egendekning (97,7 %) innenfor Helse Sør-Øst RHF. Siden januar 2019 har avdelingen i samarbeid med radiologi og anestesi etablert mekanisk trombektomi ved hjerneslag på dagtid, 24/7 tilbud skal etableres ila to år. Det er høy forskningsaktivitet på avdelingen.

Hovedarbeidssted p.t. Kristiansand. Ambulering til Sørlandet sykehus, Arendal kan bli aktuelt enten i enkelte dager eller perioder. Arbeidsreisen Kristiansand - Arendal retur er inkludert i arbeidstid i så fall.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

  • Legene følger for tiden 11 delt forvakt og den som ansattes deltar i alle avdelingens oppgaver. 

Kvalifikasjoner:

  • Norsk muntlig og skriftlig
  • Norsk legelisens
  • Erfaring fra arbeid i Nevrologisk avdeling blir tillagt vekt
  • Søker må ha fullført LIS1

Personlige egenskaper:

  • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

  • Godt arbeidsmiljø
  • Spennende arbeidsoppgaver