Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering

Offentlig forvaltning

Akuttmedisinsk avdeling i divisjon Elverum-Hamar er organisert som en organisatorisk enhet, med enheter for anestesi, intensiv og akuttmottak på hvert sykehus. Avdelingen har ansvar all akuttmedisinsk aktivitet og behandling i divisjonen. Avdelingen har ca 210 årsverk, og ledes av avdelingssjef sammen med hans ledergruppe som består av 8 ledere. 

Akuttmedisinsk avdeling Elverum-Hamar har følgende stillinger ledig:
Lege i spesialisering 100% vikariat innen anestesiologi med ett års varighet og mulighet for forlengelse. Man må påregne rotasjon mellom Hamar og Elverum og bytte av sted hvert halvår.                     

Vennligst oppgi to referanser hvorav en skal være siste arbeidsgiver.

Dersom det som følge av ansettelsen skulle bli flere ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt av den søkermasse som foreligger.

Arbeidsoppgaver:

Som nyansatt LIS ved akuttmedisinsk avdeling Elverum-Hamar vil oppstarten tilpasses erfaringsnivået. LIS uten anestesierfaring begynner med et antall uker opplæring på dagtid uten vakt før man begynner med følgevakter. Arbeidet omfatter i starten hovedsakelig anestesi til elektive pasienter. Man vil bli lært opp i regional og generell anestesi samt smertebehandling. Etter hvert vil man, etter individuell vurdering, inngå i LIS-vaktordningen med 6-delt vakt og helgevakt hver tredje helg. Arbeidsområdene utvides med økende kompetanse og erfaring. Man vil, i tett samarbeid med sin bakvakt, bistå andre avdelinger i behandlingen av smertepasienter og akutt syke pasienter, ta del i arbeidet på intensiv og også noe prehospitalt. Den som tilsettes må påregne å delta i undervisning av medisinske studenter og evt også andre faggrupper på sykehuset. Den som tilsettes inngår i avdelingens opplegg for internundervisning. Man vil også delta i tverrfaglig medisinsk simulering. 

Kvalifikasjoner:

 • Søker må ha norsk autorisasjon og beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig
 • Interesse for og erfaring med intensiv medisin er en fordel
 • Den som tilsettes må, om nødvendig, delta i undervisning av medisinske studenter
 • Dokumentert tjeneste vil bli vektlagt
 • Søker må ha godkjent norsk autorisasjon som lege og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge 

Personlige egenskaper:

 • Gode evner til både samarbeid og selvstendig jobbing
 • Faglig interesse og engasjement for spesialitet
 • Strukturert
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.