Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering

Offentlig forvaltning

Akuttmedisinsk avdeling i divisjon Elverum-Hamar er organisert som en organisatorisk enhet, med enheter for anestesi, intensiv og akuttmottak på hvert sykehus. Avdelingen har ansvar all akuttmedisinsk aktivitet og behandling i divisjonen. Avdelingen har ca 210 årsverk, og ledes av avdelingssjef sammen med hans ledergruppe som består av 8 ledere. 

Akuttmedisinsk avdeling Elverum-Hamar har følgende stilling ledig:
Lege i spesialisering 100% fast stilling innen anestesiologi. Må påregne rotasjon mellom Hamar og Elverum. Bytte hvert halvår.          

    

Vennligst oppgi to referanser hvorav en skal være siste arbeidsgiver.

Dersom det som følge av ansettelsen skulle bli flere ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt av den søkermasse som foreligger.

Kvalifikasjoner:

 • Søker må ha norsk autorisasjon og beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig
 • Interesse for og erfaring med intensiv medisin er en fordel
 • Den som tilsettes må, om nødvendig, delta i undervisning av medisinske studenter
 • Dokumentert tjeneste vil bli vektlagt
 • Søker må ha godkjent norsk autorisasjon som lege og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge 

Personlige egenskaper:

 • Gode evner til både samarbeid og selvstendig jobbing
 • Faglig interesse og engasjement for spesialitet
 • Strukturert
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.