Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering 

Offentlig forvaltning

Vi søker etter Lege i spesialisering i spesialitet: Felles kirurgiske fag del 2/3 til 6 måneders 100 % vikariat. Oppstart 01.03.2023

Klinikk kirurgi har ikke en egen generell kirurgisk seksjon, men generell kirurgi håndteres innenfor de tre fagområdene gastro, uro og kar. 

Seksjonen er lokalisert i Tønsberg og det primære opptaksområdet er befolkningen i Vestfold på ca 240 000 personer. Kirurgisk klinikk har en omfattende laparoskopisk virksomhet og er involvert i flere kliniske forskningsprosjekter. Sykehuset startet i 2018 med robotassistert kirurgi. Nytt akuttsenter åpnet høsten 2021.

Fagseksjonene som LIS 2 og 3 er tilknyttet, har stor aktivitet innen akuttkirurgi, kreftkirurgi og dagkirurgi.

Gastroseksjonen har et aktivt forskningsmiljø, med flere leger med PHD og PHD-stipendiater i deltidsstilling. Vi samarbeider med Universitetet i Oslo og Regionalt Senter for Sykelig overvekt (SSO) i Tønsberg.

Uroseksjonen har subregionale funksjoner og et aktivt forskningsmiljø.

Karkirurgisk seksjon har områdefunksjon for Vestfold og Telemark. Alle prosedyrer som tilhører faget karkirurgi utføres, det betyr at det gjøres avanserte prosedyrer på mesenterialkar både åpent og endovaskulært.

Arbeidsoppgaver:

Ansatt vil delta i dublisert vaktordning der LIS2 og LIS3 er på vakt døgnkontinuerlig. Dagarbeidstiden vil være delt mellom felles kirurgiske oppgaver, vakt i mottak og arbeid på fagseksjonene gastrokirurgi, urologi eller karkirugi. 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS1 tjeneste
 • Ønskelig med klinisk erfaring innen fagområdet
 • Det er en fordel om søker har gjennomført ATLS
 • Søke må beherske norsk (skandinavisk språk muntlig og skriftlig) for forsvarlig yrkesutøvelse

Personlige egenskaper:

 • Stillingen krever god kommunikasjon med pasienter og evne til å samarbeide med både egen yrkesgruppe og tverrfaglig
 • Den som ansettes bør ha vist gode, praktiske ferdigheter i sin yrkesutøvelse
 • Evne til å omsette faglig grunntenkning i målrettet utredning og behandling
 • Evne til å arbeide strukturert, selvstendig og håndtere høyt tempo
 • Ansvarsbevisst og beslutningsdyktig
 • Personlig egnet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges ved ansettelsen

Vi tilbyr:

 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Et hyggelig og kompetent arbeidsmiljø med fokus på fag og fagutvikling
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse.