Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering

Offentlig forvaltning

Sørlandet sykehus HF har ansvar for behandlingstilbudet innen somatikk og psykiatri i Agder. Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) har enheter både i Arendal og Kristiansand og er organisert under Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF. Klinikken har ansvar for spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern og rusbehandling for voksne og barn/ungdom i Agder.

Mars 2023 flytter vi inn i Nybygg psykisk helse Kristiansand (NPK) på Eg; du kan se video her - et moderne sykehus som legger godt til rette for behandling og et sterkt faglig miljø blant ansatte. Her vil det være til sammen åtte enheter, hvor syv er for voksne og èn for barn og unge. Behandlere vil være knyttet til stort fellesareal i 2. etg, med mulighet for tett samarbeid.
 

Psykiatrisk sykehusavdeling utgjør sammen med Distriktspsykiatrisk, Agder ( døgn-, dagenheter og poliklinikk med ambulante tilbud) en enhet forhold til spesialistutdanningen i voksenpsykiatri. Disse to avdelingene gir spesialistutdanning for LIS3 i psykiatri som oppfyller alle læringsmål i voksenpsykiatri (VOP). 
Sykehuset gir dessuten opplæring som oppfyller alle felles læringsmål (LM). Hele spesialistutdannelsen i psykiatri kan derfor gjennomføres ved Sørlandet sykehus HF.

Vi har ledig for lege i spesialisering 100 % fast stilling. 

Spesialitet: Psykiatri  

For stillingen gjelder tiltredelse etter avtale.

Kun søkere som søker elektronisk vil bli vurdert.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

 • Utredning, diagnostikk og behandling
 • Inngår i vaktordning, for tiden 16-delt tilstedevakt
 • Arbeidsoppgavene løses i henhold til verdigrunnlaget til Sørlandet sykehus HF, hvor begrepene respekt, faglig dyktighet, engasjement og tilgjengelighet står sentralt

Kvalifikasjoner:

 • Medisinsk embetseksamen og autorisasjon som lege
 • Fullført 18 måneders turnus/LIS1-tjeneste
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt
 • Kjennskap til norsk regel,- og lovverk

Personlige egenskaper:

Vi ønsker oss en engasjert og ansvarsfull medarbeider som evner å stå i utfordrende situasjoner og relasjoner. Det er viktig at du kan arbeide selvstendig, tverrfaglig og i team og at du er systematisk og nøyaktig i ditt arbeide. Vi legger særlig vekt på dine personlige egenskaper og ønsker en kollega med gode kommunikasjons,- og samarbeidsevner. Du må være fleksibel og profesjonell, men personlig i ditt møte med pasienter, pårørende og kollegaer og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø. 

Vi tilbyr:

 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø med faste ukentlige møtepunkt
 • God dekning av spesialister med høyt faglig nivå
 • Utfordrende og variert arbeid
 • For faste LIS; All veiledning, obligatoriske kurs og undervisning i spesialiseringen overholdes, veiledning i psykoterapi gis av gode veiledere
 • Aktivt forskningsmiljø
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivs (IA)-bedrift
 • Ansatte ved Sørlandet sykehus har sin pensjonsavtale i KLP (2% pensjonstrekk) og dette gir rett til alders-, uføre- og etterlattepensjon.
 • I tillegg har vi et bredt tilbud med trening for alle ansatte.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst inkl rekrutteringstillegg og tillegg for utvidet vaktområde