Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering

Offentlig forvaltning

Vi har ledig fast stilling for lege i spesialisering innen geriatri

Ansettelsen er knyttet til Ringerike sykehus, Medisinsk avdeling.  

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det!


Om oss:

Ringerike sykehus ligger i Hønefoss, om lag fem mil fra Oslo. Sykehuset er en del av Vestre Viken HF og er akuttsykehus for rundt 82 000 innbyggere. Sykehusetets indremedisinske avdeling har representasjon av nær alle grenspesialiteter. I tillegg har sykehuset akuttfunksjon i generell kirurgi, ortopedi og gynekologi, og egen fødeavdeling. Medisinsk avdeling består av seks sengetun, medisinsk overvåkning, poliklinikk og dialyseavdeling. Ved medisinsk avdeling  er det mulighet for å ta del i en meget god læringsarena med interesserte og hjelpsomme kollegaer

Tjenesten vil utføres i form av visittgang på sengepost for geriatri, slag og nevrologi. I tillegg gjennomføres tjeneste ved poliklinikk. Seksjonen yter service til avdeling for kirurgi og ortopedi med tilsyn av typiske geriatriske pasienter. Til slutt må påregnes tjeneste enkeltdager i mottak som ansvarlig lege (1300-funksjon). Det arbeides frem en egen turnus for LIS3 som for tiden innebærer visittgang hver 4-5 helg og kveldsvakt ca. 1 dag i uken. Tjenesteplan kan diskuteres. Seksjonen har per i dag 2 faste overleger og rotasjon i tjeneste med varierte arbeidsoppgaver tilstrebes.

Tentativ plan for gjennomføring av utdanningsløpet med spesifisert sted og tid for tjeneste inngås ved ansettelse, og vil være en del av arbeidsavtalen. Vestre Viken HF har godkjenning for spesialisering i geriatri, men 12 måneder av tjenesten må gjennomføres ved Bærum sykehus. Denne lokasjon vil kunne bidra med gjennomføring av læringsmål i løpet av tjeneste ved Ringerike sykehus. Undervisningskrav ivaretas ved digital deltakelse i undervisning fra Bærum, samt nasjonal digital geriatri undervisning (Ger-IT).


Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

Vi trenger deg som:

  • Har gyldig norsk autorisasjon som lege
  • Gjennomført LIS 1 eller turnus etter gammel ordning
  • Kan gjøre deg forstått på norsk eller annet skandinavisk språk. Både muntlige og skriftlige ferdigheter er nødvendig.

 

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som:

  • som har gode samarbeidsevner
  • personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vi tilbyr:

  • Ansettelse i et sykehus som dekker mange fagområder og pasientgrupper. Hos oss får du delta i store fagmiljø, og vi har mange muligheter internt.
  • God opplæring til nye kolleger, gjennom egne kompetanseplaner for nyansatte og ledere.
  • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland!
  • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger.