Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering

Offentlig forvaltning

Revmatologisk seksjon er en seksjon i en stor medisinsk avdeling ved Sørlandet sykehus HF (SSHF). Seksjonen har en veldrevet poliklinikk, osteoporoseklinikk og infusjonsenhet. Hovedvirksomheten er lokalisert i Kristiansand, men vi har også noe virksomhet (inkludert tilsyn) i Arendal (betjent av spesialister). Pasienter som trenger innleggelse legges fortrinnsvis inn på infeksjonsposten i Kristiansand. Seksjonen driver aktivt med forskning og det vil derfor også være mulig for deltagelse i forskningsprosjekter.

Vi har ledig 100 % vikar stilling for lege i spesialisering i spesialiteten revmatologi fra 01.04.2023 - 30.06.2023, med mulighet for forlengelse. 

For tiden foregår det et arbeide med å utrede behovet for å styrke klinisk immunologisk kompetanse ved SSHF hvor revmatologisk seksjon er tenkt å kunne spille en viktig rolle. Seksjonens navn vil da eventuelt bli endret fra seksjon for revmatologi til seksjon for revmatologi og klinisk immunologi. Vi jobber også for en tettere integrering med resten av Medisinsk avdeling Kristiansand. Det er derfor ønskelig at søker har god og oppdatert indre medisinsk kunnskap og har spesiell interesse for komplekse immunologisk revmatologiske sykdommer som også innbefatter andre immunologiske problemstillinger og sykdommer.

Søker vil eventuelt også i fremtiden måtte gå visitt på pasienter som ligger inne på infeksjonsposten og som ikke er definert som klassiske revmatologiske pasienter.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal etter etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

  • Klinisk arbeid i poliklinikk, osteoporosesenter og avdeling.

Kvalifikasjoner:

  • Norsk autorisasjon som lege.
  • Erfaring innen revmatologi er ønskelig.
  • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper:

  • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

Vi tilbyr:

  • Et trivelig arbeidsmiljø i stadig utvikling.
  • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.