Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering

Offentlig forvaltning

Medisinsk avdeling ved Sørlandet sykehus, Kristiansand tilbyr fullt utdanningsløp i indremedisin. Det er ansatt spesialister i alle grenspesialiteter. Det er egen kardiologisk og generell indremedisinsk bakvakt, samt beredskapsvakt for akutt gastroenterologi ("blødningsvakt") og dialyse. Lege i spesialisering deltar i tilstedevakt med 2 vaktgående leger i tillegg til LiS1. Vaktlagene har henholdsvis 14- og 11-delt arbeidsplan, sistnevnte med plan for utvidelse til 14-delt. Avdelingen har høyt tempo, godt arbeidsmiljø og gode muligheter for faglig utvikling. 

Velkommen til å ta hele eller deler av LIS3 lungeutdanning i Kristiansand!

Vi har ledig:
1 x 100 % vikar stilling for lege i spesialisering 3, i spesialiteten lungesykdommer. Varighet 1 år med mulighet for forlengelse. Tiltredelse 15.08.2022 evt. etter avtale.

Lungeseksjonen ved Medisinsk avdeling tilbyr fullt utdanningsløp i lungemedisin. Seksjonen har 7 lungelegestillinger, 2 LIS 3 lungestillinger og flere LIS 2 stillinger, de siste som ledd i utdanning i indremedisin. Sengepost med 16 senger, i tillegg planlagt visitt på lungepasienter på medisinsk intermediær enhet og intensiv daglig.
Seksjonen har full respirasjonsfysiologisk laboratorium med stor aktivitet, poliklinikk med 7000 polikliniske konsultasjoner, blant annet 400 bronkoskopier og mer enn 100 EBUS årlig.
Seksjonen utreder lungekreft og gir medikamentell behandling. Strålebehandling og oppfølging via lindrende team gis på Senter for Kreft ved SSK.
Lungeseksjonen har ansvar for pasienter fra hele Agder med cystisk fibrose, lungetransplantasjon og pasienter avhengig av langtids mekanisk ventilasjonsstøtte.
Seksjonen står for tuberkuloseutredning og behandling, videre utredning og behandling ved alvorlig astma, inkludert biologisk behandling.

Vi har godt innarbeidede ukentlige lokale MDT-møter for lungekreftpasienter og røntgendemonstrasjoner for ikke-maligne problemstillinger.
Det er etablert samarbeidsmøter med revmatologisk seksjon for pasienter med lungeaffeksjon.
I tillegg ukentlige regionale MDT-møter for lungekreftpasienter og månedlige ILD-møter med Rikshospitalet

Internundervisningen er godt strukturert slik at man får dekket læringsmålene.
Tid til faglig fordypning er innarbeidet i arbeidsplan.

Dersom du ønsker deler av spesialistutdanningen ved SSK kan vi tilrettelegge for det!

Ved intern ansettelse vil det kunne bli ledig annen stilling.

Søker må ha norsk autorisasjon og godkjent LiS1-tjeneste, og må beherske norsk på høyt nivå, skriftlig og muntlig.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemning, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har opphold i arbeidslivet.

     

Kvalifikasjoner:

  • Norsk autorisasjon som lege.
  • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper:

  • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

Vi tilbyr:

  • God oppfølging/ utdanning for lege i spesialisering.
  • Et trivelig arbeidsmiljø i stadig utvikling.
  • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.