Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering

Offentlig forvaltning

Seksjon for transplantasjonskirurgi, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet har ledig vikariat fom. omgående tom. 31.12.22, med mulighet til forlengelse for lege i spesialisering i generell kirurgi. Stillingen kan egne seg for utdannelse og erfaring i karkirurgi, generell kirurgi, urologi og eventuelt som rekruttering til transplantasjonskirurgi.

Oslo universitetssykehus har landsfunksjon for transplantasjon og er et av Europas største sentre på området. I tillegg har Seksjon for transplantasjonskirurgi nasjonalt ansvar for organdonasjon og utfører organuttak ved landets 27 donorsykehus. Virksomheten dekkes av 4 vaktsystemer; primærvakt kirurgi, primær transplantasjonsvakt (TX1), sekundær transplantasjonsvakt (TX2) og donorvakt. Primærvakt kirurgi er p.t. 8 delt tilstedevakt hvor man i tillegg til seksjon for transplantasjonskirurgi, dekker gastrokirurgisk-, urologisk og barnekirurgisk seksjon ved Rikshospitalet.

Seksjonen har et meget stort operativt volum og organhøstingen gir en unik mulighet til å bli fortrolig med kirurgi i hele buken. Seksjonen har høy forskningsaktivitet.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Stillingen er knyttet til sengeposten og operasjon. Vaktoppgavene er i utgangspunktet tenkt knyttet til primærvakt kirurgi.  

Kvalifikasjoner:

 • Universitet/cand. med.
 • Søkere må beherske skandinaviske språk og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge.
 • Søkere skal ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (turnus), og helst ha minst et års kirurgisk erfaring. 
 • Erfaring med de viktigste pasientgruppene ved seksjonen vil bli vektlagt.

  Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.

Personlige egenskaper:

 • Evne til å arbeide i team
 • Evne til å arbeide strukturert
 • Evne til god kommunikasjon med pasienter og pårørende

Vi tilbyr:

 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring.