Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering 3 - Ortopedi Vikariat

Offentlig forvaltning

Vi har ledig: 2 100% vikariater LIS3 stilling i 6 mnd med mulighet for forlengelse. Spesialitet: Ortopedi.

Sykehuset i Vestfold dekker et befolkningsgrunnlag på om lag 230.000. Ortopedisk seksjon er lokalisert både i Tønsberg og Larvik. Seksjonen disponerer en sengepost i Tønsberg og én sengepost i Larvik med til sammen 36 senger. Det er knyttet 13 LiS stillinger, 18 overlegestillinger og 3 seniorstillinger til seksjonen.

I Larvik opereres ca 2000 dagkirurgiske inngrep og ca. 900 elektive inngrep i året med hovedfokus på hofte og kneprotesekirurgi samt ryggkirurgi. I Tønsberg er det aktivitet innenfor traumatologi og elektiv ortopedi. Vi har tilsammen ca. 3500 avdelingsopphold. Vi har poliklinisk virksomhet både i Tønsberg og Larvik med til sammen ca 24 000 konsultasjoner. I Tønsberg har seksjonen nylig flyttet inn i ny sengepost og poliklinikk med moderne lokaler. Alle legene ved seksjonen har kontorer i tilknyttning til ortopedisk poliklinikk.

Det må påregnes arbeid på alle seksjonens lokasjoner.

Oppstart etter avtale med seksjonsleder.

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Kvalifikasjoner:

 • Det forutsettes gjennomført LIS1 iht. Helsedirektoratets regler
 • Søker må beherske norsk (skandinavisk) språk muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutøvelse
 • Norsk autorisasjon som lege

Personlige egenskaper:

  • Ansvarsbevisst og strukturert
  • Evner å arbeide selvstendig, men også godt i team
  • Fleksibel
  • Du har høy relasjonell kompetanse og kommuniserer godt med de rundt deg
  • Personlig egnethet vektlegges.

  Vi tilbyr:

  • Spennende arbeidsoppgaver i nye moderne lokaler
  • En trygg arbeidsplass med høyt faglig nivå og et utviklende arbeidsmiljø
  • Godt, kollegialt arbeidsmiljø og inkluderende arbeidskollegaer
  • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
  • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
  • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
  • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
  • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no

  Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.