Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering 3 Hematologi

Offentlig forvaltning

Medisinsk avdeling ved Sørlandet sykehus, Kristiansand har alle grenspesialiteter og høy egendekningsgrad. I tillegg til indremedisinske grener har vi egen seksjon for revmatologi/immunologi.

Det er kardiologisk og generell indremedisinsk bakvakt, hhv 7- og 18-delt, samt beredskapsvakt for akuttgastroenterologi ("blødningsvakt") og dialyse. Lege i spesialisering deltar i tilstedevakt med 2 vaktgående leger i tillegg til LiS1. Vaktlagene har henholdsvis 14- og 11-delt arbeidsplan.

Vi har ledig 1 x 100 % vikariat for Lis 3 i hematologi. Varighet 2 år, med mulighet for forlengelse. Tiltredelse etter avtale.

Hematologisk seksjon har 4 faste overlegestillinger, hvorav 3 er besatt. Vår Lis 3 i faget skal ha gruppe 1-tjeneste de neste 2 årene, og stillingen blir ledig fra 01.09.22. Hematologisk seksjon disponerer senger på felles indremedisinsk seksjon sammen med nyremedisinsk, gastroenterologisk og endokrinologisk seksjon. Hematologisk poliklinikk drives fra moderne lokaler i Senter for kreftbehandling med kort vei til onkologisk kompetanse og behandling. Det er regelmessig MDT-møter med patologer og radiologer, og ett nært samarbeid med RH og DNR. Miljøet i seksjonen er godt, preget av stabil lege- og sykepleierdekning over tid. 

Vi søker etter Lis med erfaring fra, eller interesse for, hematologi.  For rette vedkommende vil det være gode muligheter for fast stilling som overlege etter fullført utdanning.  Vi ønsker å knytte til oss en faglig oppdatert kollega med gode samarbeidsevner. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester påarbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumenterekvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

  • Norsk autorisasjon som lege
  • Godkjent LIS 1 tjeneste
  • Må beherske norsk på høyt nivå, både skriftlig og muntlig
  • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

  • Godt kollegialt samhold og høye faglige ambisjoner
  • Lønn i henhold til gjeldende regelverk