Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering 3

Offentlig forvaltning

Spesialitet - Barnesykdommer 

Barne- og ungdomsavdelingen består av tre enheter, Nyfødtintensiv, Barne- og ungdomsposten og Barne- og ungdomspoliklinikken.

Nyfødtintensiv har omkring 350  innleggelser i året og her behandles premature og nyfødte inntil 3 måneders alder. Enheten har egen seksjonsoverlege og totalt 5 overleger med særlig kompetanse i nyfødtmedisin som inngår i egen nyfødtvaktlinje. Alle LIS har vakttjeneste og periodevis dagarbeid på nyfødtintensiv.

Barne- og ungdomsposten har ca. 1800 innleggelser i året av barn opp til 18 år. Det er egen seksjonsoverlege og alle pediatriske subspesialiteter er dekket av seksjonens overleger. LIS har en stor del av sitt arbeid ved barneposten både på vakt og dagtid. Barneposten er organisert som et barnesenter som også tar seg av barn med kirurgiske-, ortopediske- og ØNH-sykdommer.

Barne- og ungdomspoliklinikken gir tilbud til barn opp til 18 år. Det utføres ca. 11000 konsultasjoner årlig innen hele det pediatriske sykdomspanorama. Arbeidet organiseres av egen seksjonsoverlege, og alle legene arbeider ved poliklinikken i vekslende grad. LIS går for tiden 9-delt tilstedevakt.

Vi har ledig to stillinger, en fast og ett vikariat. Oppstart etter avtale. Vikariatets lengde er ett år.

Den som ansettes må legge fram politiattest i h.t. helsepersonelloven §20a. 

Kvalifikasjoner:

 • Gjennomført turnustjeneste eller LIS 1-stilling
 • God forståelse for norsk helsevesen
 • Det forutsettes norsk autorisasjon som lege
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk (skandinavisk) språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse

Personlige egenskaper:

 • Pasientorientert
 • Trives med, og mestrer godt selvstendig arbeid og høyt tempo
 • Evne og interesse for samarbeid med egen og andre yrkesgrupper
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Et inkluderende og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement

Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.