Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering 3, 100% vikariat med mulighet for fast innen karkirurgi

Offentlig forvaltning

Hamar sykehus er sentralt plassert ved Mjøsa ca 50 minutter til Oslo Lufthavn Gardermoen og litt over 1 time til Oslo sentrum. Kirurgisk avdeling Hamar har urologi, karkirurgi og mamma/endokrinkirurgisk + plastikk-kirurgi med primæropptaksområde på 360 000 innbyggere og gastrokirurgisk seksjon med primæropptaksområde på 130 000 innbyggere. Til sammen i 2019 hadde vi på kirurgisk avdeling 32 670 pasientkontakter, hvorav 23 170 polikliniske,-2565 dagkirurgiske og 6935 døgnkontakter. Vi er i tillegg traumesykehuset for tidligere Hedmark med til sammen ca 400 traumemottak i året.

Avdelingen har følgende stilling ledig: 

Lege i spesialisering 3 innen karkirurgi. Stillingen er ledig fra 01.03.2023, og innebærer vaktarbeide i 10-delt turnus innen generellkirurgi i to-delt vaktdøgn.

Stillingen medfører tidvis pendling til Gjøvik og/eller Lillehammer for supplering av tjenesten.

 

Dersom det som følge av ansettelsen skulle bli flere ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt av den søkermasse som foreligger.  

Arbeidsoppgaver:

 • Delta i avdelingens registrering, kvalitets og forbedringsarbeide
 • Vakttjeneste i 10-delt generell vakt med to-delt vaktdøgn 
 • Undervisningsoppgaver 
 • Poliklinikk 
 • Visittarbeide, mottaksarbeide, 
 • Dagkirurgisk tjeneste 
 • Annen operativ tjeneste
 • Forefallende administrativt arbeide 

Kvalifikasjoner:

 • Beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig
 • Dokumentert tjeneste vil bli vektlagt
 • Søker må ha godkjent norsk autorisasjon som lege og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge og har fullført LIS 1 utdanning.

Personlige egenskaper:

 • Gode evner til både samarbeide og selvstendig jobbing.
 • Faglig interesse og engasjement for spesialiteten.
 • Ansvarsbevisst og fleksibel.
 • Personlig egnethet vil vektlegges ved ansettelse.
 • Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.