Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering 2/3  - Seksjon for gastrokirurgi/generell kirurgi

Offentlig forvaltning

 

Kirurgisk klinikk består av to avdelinger. To avdelinger dekker fagområdene; endo/mamma, ortopedi, gastrokirurgi, øre nese hals, urologi, plastikkirurgi, fødselshjelp og kvinnesykdommer. I tillegg kommer avdeling for kirurgiske poliklinikker og kontortjeneste. Kirurgisk pasientbehandling utføres i Skien, på Notodden og i Porsgrunn. Klinikken har om lag 400 årsverk.
Det er ledig 3 faste stillinger innen gastroenterologisk/generell kirurgi. Tiltredelse fortløpende.  
Ansatte LIS som per mars 2020 har tre år eller mer igjen av sin spesialutdanning, vil få omgjort sin utdanningsplan til ny utdanningsmodell. Arbeidssted er for tiden sykehuset i Skien, Porsgrunn og Notodden. Akuttfunksjon, sengepost og elektiv kirurgi foregår i Skien og Notodden. Poliklinikk og dagkirurgi er lokalisert til Porsgrunn og Notodden. 
Lis vil i perioder av sitt utdanningsløp ha praksis på alle tre lokasjoner, Skien, Porsgrunn og Notodden.Disse tre stillingene er i hovedsak tiltenkt Notodden men ved intern rokering kan man ha mulighet for de andre lokasjonene.

 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Vaktarbeid.
 • Poliklinikk.
 • Visitt på sengepost. 
 • Assistanse på operasjon.

Kvalifikasjoner:

 • Må beherske norsk eller skandinavisk språk skriftlig og muntlig.
 • Gyldig norsk autorisasjon som lege.
 • Fullført turnustjeneste som er godkjent i Norge. Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurdering.
 • Vennligst oppgi 2 referanser hvorav en skal være siste arbeidsgiver.
 • Søkere med godkjenning/påbegynt spesialitet innen gastroenterologiskkirurgi og/eller godkjent ATLS kurs kan bli foretrukket.

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Faglig interesse og engasjement for gastrokirurgi.
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Evne til å jobbe strukturert  i et høyt arbeidstempo.
 • Gode evner til samarbeid og selvstendig jobbing.
 • Personlige egenskaper og motivasjon som bidrar til godt arbeidsmiljø og teambygging.

Vi tilbyr:

 • God oppfølging og  veiledning.
 • Vaktordning etter gjeldende tjenesteplan.
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.