Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering 2/3 - Seksjon for gastrokirurgi

Offentlig forvaltning

Kirurgisk klinikk består av tre avdelinger. Avdelingene dekker fagområdene; endo/mamma, ortopedi, gastrokirurgi, øre nese hals, urologi, plastikkirurgi,operasjon, fødselshjelp og kvinnesykdommer. I tillegg kommer avdeling for kirurgiske poliklinikker og kontortjeneste. Kirurgisk pasientbehandling utføres i Skien, på Notodden og i Porsgrunn. Klinikken har om lag 400 årsverk.

Det er ledig vikariat stilling fra 01.09.2024 for lege i spesialisering innen gastrokirurgi. Ved interne omrokeringer, kan det bli ledig vikariat.

Arbeidssted er for tiden sykehuset i Skien, Porsgrunn og Notodden. Akuttfunksjon, sengepost og elektiv kirurgi foregår i Skien og Notodden. Poliklinikk og dagkirurgi er lokalisert til Porsgrunn og Notodden. 

LIS Skien og Notodden vil bli samorganisert. Lis vil i perioder ha praksis på alle tre lokasjoner; Skien, Porsgrunn og Notodden.

Alle søkere må benytte Webcruiter. Attester og vitnemål må lastes opp som vedlegg i PDF format og legges ved søknaden. 
Opplysningene i CV- og rekrutteringsdatabasen oppbevares i henhold til EUs personvernforordning/GDPR (EU 2016/679).

 

Kvalifikasjoner:

 • Må beherske norsk eller skandinavisk språk skriftlig og muntlig
 • Gyldig norsk autorisasjon som lege
 • Fullført turnustjeneste som er godkjent i Norge. Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurdering
 • Vennligst oppgi 2 referanser; hvorav en skal være siste arbeidsgiver
 • Søkere med godkjenning/påbegynt spesialitet innen generell og gastroenterologiskkirurgi og/eller godkjent ATLS kurs kan bli foretrukket

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Faglig interesse og engasjement for gastrokirurgi
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å jobbe strukturert i et høyt arbeidstempo
 • Gode evner til samarbeid og selvstendig jobbing
 • Kan bidra til godt arbeidsmiljø og teambygging

Vi tilbyr:

 • God oppfølging og  veiledning
 • Vaktordning etter gjeldende tjenesteplan, for tiden 8-delt turnus for LIS
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP.no
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement