Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering 2/3, rus- og avhengighetsmedisin

Offentlig forvaltning

I fagfeltet rus og avhengighet møter du rustilstander, men også somatikk og psykiatri. Har du interesse for komplekse, sammensatte tilstander og tverrfaglig helhetlig arbeid kan dette være en stilling for deg. Stillingen kan søkes av leger, også leger som trenger ett års sykehustjeneste til andre spesialiteter eller venter på LIS1 tjeneste.

Avdeling rus og avhengighet tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk og sammensatte utfordringer. Vårt mål er å bidra til at pasienter med rus -og avhengighetslidelser opplever mestring og økt livskvalitet, gjennom å tilby kunnskapsbasert, helhetlig og virksom behandling.

Avdelingen består av rus- og avhengighetspoliklinikk og LAR poliklinikk nord og sør, to avgiftningsposter og en utredning- og behandlingspost. Våre poliklinikker er lokalisert i Larvik, Sandefjord, Horten og Tønsberg, mens døgnpostene, fellesfunksjoner og avdelingssjefens stab er samlet på Skjerve, Nøtterøy ca. 6 km utenfor Tønsberg

Avdeling rus og avhengighet er utdanningsinstitusjon for spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin og har 10 overlegestillinger samt 4,5 LiS-stillinger i rus-avhengighetsmedisin. Avdelingen tilbyr klinisk tjeneste, veiledning og internundervisning etter kravene i spesialistutdanningen. Spesialiseringsforløpet vil i all hovedsak være i Avdeling rus og avhengighet. Det vil være et samarbeid med øvrige avdelinger i Sykehuset i Vestfold HF for å sikre et fullstendig spesialiseringsforløp i rus- og avhengighetsmedisin. 

Vi ønsker at lege i spesialisering i utdanningsstilling skal være en bidragsyter også i utvikling av det faglige tilbudet i avdelingen. Personlig egnethet for faget og arbeidsoppgavene vil vektlegges i stor grad, og du må være fleksibilitet og løsningsorientert.

Tiltredelse etter avtale eller fra 01.03.23

Arbeidsoppgaver:

 • Primært pasientarbeid 
 • Vi ønsker at lege i utdanningsstilling skal være en bidragsyter også i utvikling av det faglige tilbudet i avdelingen
 • Vi forventer at du deltar i tverrfaglige behandlingsrelasjoner

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som lege
 • For fast ansettelse kreves gjennomført LIS1 tjeneste eller tilsvarende (turnustjeneste)
 • Den som tilsettes må dokumentere norsk offentlig godkjenning
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig, Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

Personlige egenskaper:

 • Du har din faglige forankring i evidensbasert behandling og forbedringstenkning
 • Interesse og evne til å samarbeide og jobbe tverrfaglig og med ulike avdelinger og tjenestenivåer.
 • Fleksibel og utviklingsorientert, både faglig og personlig. 
 • Personlig egnethet for faget og arbeidsoppgavene vil vektlegges i stor grad

Vi tilbyr:

 • Arbeid i et hektisk, men spennende miljø
 • LiS følger internundervisning lokalt og regionalt og får obligatorisk veiledning i henhold til sykehusets utdanningsplan for spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin
 • Du vil komme til et tverrfaglig høyt kvalifisert fagmiljø og et inkluderende arbeidsfellesskap
 • For tiden ingen vaktbelastning
 • Gode faglige utviklingsmuligheter

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse.

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. For mer info: http://www.klp.no

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.