Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering 2-3 pediatri

Offentlig forvaltning

Ved Avdeling for barne- og ungdomsmedisin er det ledig fast LIS-stilling fra d.d. Ved intern ansettelse, kan andre vikariater blir ledige.

Avdelingen består av nyfødt intensiv, barneavdeling, dagavdeling og poliklinikk. 

I eget hus har vi ca. 1450 fødsler i året. Nyfødt intensiv har 12 plasser og ca. 200 innleggelser i året. Planlagte forløsninger under 28 ukers gestasjonsalder er sentralisert.

Barneavdelingen har totalt ca. 1300 innleggelser (inkl. ca. 500 kirurgiske) årlig med et bredt pediatrisk sykdomsspekter. Barnepoliklinikken, inkl. dagavdelingen, har ca. 7300 konsultasjoner årlig inklusiv uroterapeut, diabetessykepleiere og astma- og allergipoliklinikk.

Ved avdelingen er det ca. 80 stillinger, inkl. 17 legestillinger hvorav 10 overleger og pt. 8 leger i spesialisering.

Ut fra forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 og helsepersonelloven § 4 er det i medhold av arbeidsmiljøloven § 9-3 (1) vurdert at arbeidstaker må være
fullvaksinert mot covid-19 og influensa for å kunne utføre arbeidsoppgavene på en forsvarlig måte for denne stillingen. Dette vil bli etterspurt ved et eventuelt intervju. Arbeidssøker har ikke plikt til å oppgi sin vaksinasjonsstatus. Uten denne informasjon vil arbeidssøker være diskvalifisert til stillingen. 

Politiattest må leveres ved ansettelse.

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av rekrutteringsbyråer. 

Arbeidsoppgaver:

 • LIS går 8-delt vakt

Kvalifikasjoner:

 • Gyldig norsk autorisasjon som lege
 • Det er ønskelig at norsk turnustjeneste er gjennomført 

Personlige egenskaper:

 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Gode evner til både samarbeid og selvstendig jobbing
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig 

Vi tilbyr:

 • Veiledning
 • Internundervisning
 • Godt arbeidsmiljø
 • Tilsetting etter gjeldende overenskomster for underordnede leger ansatt i helseforetak
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP