Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering 2/3 - Indremedisin

Offentlig forvaltning

Det utlyses 100% stilling som LIS 2/3 indremedisin i rotasjon.

Sykehuset i Vestfolds opptaksområde tilsvarer hele Vestfolds befolkning, ca. 230.000 innbyggere. Medisinsk klinikk disponerer ca. 150 senger og består organisatorisk av Indremedisinsk, Senter for kreft og blodsykdommer, Nevrologisk avdeling og Barn- og ungdomsavdeling. Til sammen har Indremedisinsk avdeling og Senter for kreft og blodsykdommer alle læringsarenaer som er nødvendig for å oppnå nødvendige læringsmål i LIS 2 indremedisin, og den indremedisinske delen av LIS onkologi.

Sykehuset har et helt nytt akuttsenter med alle moderne fasiliteter. Avdelingen har et engasjerende arbeidsmiljø, flere forskningsaktive miljøer og fokus på kompetanseheving ved blant annet mye bruk av simuleringstrening. Den avtalte arbeidsplanen for LIS 2/3 har faste fordypningsdager. 

Som LIS 2/3 vil du få gode muligheter til å utvikle bred indremedisinsk kompetanse hos oss. Det er systematisk rotasjonspraksis til nødvendige seksjoner for å oppfylle læringsmål i egen spesialitet, og du får i vaktarbeidet erfaring med et bredt spekter av medisinske pasienter. LIS 2/3 deltar i en av tre 10-delte vaktlinjer. Disse vaktlinjene har primæransvar i akuttsenteret, på sengeposter eller medisinsk overvåkningsenhet. Vaktlinjene bemannes etter kompetanse og erfaring. LIS har tilstedevakt hele døgnet og støttes av et bredt spekter av bakvakter med utrykningsplikt, samtidig som LIS 2/3 har supervisjonsansvar i vakt for LIS 1 med tilstedevakt.

Stillingen vil være tilknyttet generell indremedisin uten tilhørighet til fast fagområde/seksjon og tjeneste vil være rettet mot læringsaktiviteter for å oppfylle læringsmål enten i Felles Indremedisinsk Modul (FIM2) eller læringsmål i spesialisering i onkologi avhengig av behovet til den enkelte LIS.

Vi søker deg som er engasjert i ditt arbeid og kolleger, og ønsker å delta i videreutviklingen av din egen arbeidsplass.

Oppstart snarlig eller etter avtale.

Vi ser frem til å høre fra deg! 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS 1 iht. Helsedirektoratets regler
 • Behersker norsk språk skriftlig og muntlig på et nivå som sikrer forsvarlig yrkesutøvelse
 • Meget god kunnskap om og innsikt i norsk helsevesen

Personlige egenskaper:

 • Håndterer tidvis høyt arbeidstempo
 • Kan arbeide selvstendig
 • Er ansvarsbevisst og beslutningsdyktig
 • Har god kommunikasjon med pasienter, pårørende og kollegaer
 • Har gode samarbeidsevner, både med egen og andres yrkesgrupper
 • Erfaring og personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • God oppfølging og veiledning, fadderordning og nødvendig opplæring
 • Allsidig tjeneste
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no

 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse.