Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering 2/3 100% fast stilling i blodsykdommer, Indremedisin

Offentlig forvaltning

Medisinsk avdeling ved Sykehuset Innlandet Gjøvik er lokalsykehus for nærmere 110 000 mennesker og dekker hele feltet innen akutt og elektiv indremedisin.

Avdelingen kan tilby spesialisering innenfor de indremedisinske fagområdene generell indremedisin, lungesykdommer, hjertesykdommer, fordøyelsessykdommer,  infeksjonssykdommer og blodsykdommer.  I løpet av 2022 vil vi også kunne tilbyd utdanning innen geriatri. Det er områdefunksjon for hele Sykehuset Innlandet (Hedmark og Oppland) innen hematologi. Spesialisering i endokrinologi, nyresykdommer og akutt- og mottaksmedisin kan tilbys i samarbeid med andre medisinske avdelinger i foretaket. Avdelingen er godkjent som gruppe I-avdeling i indremedisin etter gammel spesialitetsordning. Totalt er det 21 faste stillinger for overleger, 16 stillinger for LIS 2/3 og 10 LIS 1. Sentral tjeneste ved universitetssykehus i den utlyste spesialiteten vil foregå ved et av våre samarbeidende helseforetak i Helse Sør-Øst. Ved oppstart vil det bli utarbeidet avtale om gjennomføringsplan.

Avdelingen har totalt 72 senger fordelt på 3 sengeposter. Det er 10 senger på felles intensivavdeling/hjerteovervåkning, disponible senger på pasienthotell samt dagenhet og observasjonssenger i akuttmottak. Det er en stor Kreftavdeling på Gjøvik med stråleterapienhet og virksomhet innenfor gastrokirurgi, ortopedi, ØNH og gyn/føde som vi har et godt samarbeid med. Det er et aktivt forskningsmiljø ved avdelinga.

Vi søker:

LEGE I SPESIALISERING 2/3 (indremedisin) - 100 % fast stilling i blodsykdommer 

 

Oppstart i stillingen 01.09.2022 eller etter avtale.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Deltakelse i avdelingens vaktteam som sekundærvakt
 • Visitt på sengepost, deltakelse i oppgaver på poliklinikk, dagenhet og intensiv/overvåkning
 • Deltakelse i avdelingens utdanningsprogram for LIS
 • Veiledning av LIS 1
 • Øvrige kliniske oppgaver på avdelinga 

Kvalifikasjoner:

 • Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske norsk, svensk eller dansk språk både skriftlig og muntlig
 • Indremedisin del 1 må være gjennomført ved tiltredelse 

Personlige egenskaper:

 • Må trives i et hektisk arbeidsmiljø og ha gode evner til å jobbe både selvstendig og i team
 • Må være interessert i det aktuelle fagområdet, ha et godt teoretisk grunnlag og kunne tilegne seg de nødvendige tekniske ferdigheter i faget 
 • Må ønske å bidra til et godt faglig og kollegialt miljø på avdelinga

Vi tilbyr:

 • Spennende oppgaver i et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø
 • Lønns- og arbeidsvilkår i h.h.t. gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 • God pensjonsordning gjennom KLP (pliktig medlemskap)
 • Mulighet for dekket overgangsbolig 

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.