Detaljer

 • Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  09.08.2020
 • Sted:
  TRONDHEIM
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3015637
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune

Lege i Flyktninghelseteamet

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid søker legevikar i 60 prosent stilling ved Flyktninghelseteamet i Trondheim kommune for perioden 1. september 2020 - 28. februar 2021. Denne stillingen kan kombineres med 40 prosent vikariat ved sykehjem, i helsestasjon eller ved smittevern om ønskelig.

Flyktninghelseteamet (FHT) er et tverrfaglig sammensatt team med helsesykepleier, helsesekretær, psykiatrisk sykepleier, lege, familieterapeut, fysioterapeut, jordmor, psykolog og praktisk veileder. Teamet har lang og bred erfaring med arbeid med migrasjonshelse. Forebyggende og helsefremmende tiltak står sentralt i teamets arbeid.
Teamet er opptatt av å skape trygge og tillitsfulle relasjoner og tar utgangspunkt i ressursene hos den enkelte. Vi arbeider tverrfaglig, helhetlig og familierettet for å tilby god og likeverdig helsehjelp. Det er stort fokus på faglig oppdatering, felles faglig overbygning og etisk praksis i det å skape en likeverdig helsetjeneste der hver enkelt pasient opplever å bli møtt og sett som et helt menneske.

Vi tilbyr tverrfaglig helsetilbud for asylsøkere, bosatte flyktninger, familiegjenforente med flyktningbakgrunn og personer med endelig avslag som oppholder seg i Trondheim kommune.  I tillegg tilbyr vi opplæring og veiledning til kolleger som arbeider med målgruppe.

Du vil jobbe alene som lege på avdelingen i nært samarbeid med det tverrfaglige teamet.  Det vil være andre erfarne leger som kan kontaktes for veiledning.

HPR-nummer og minimum tre referansepersoner oppgis i søknaden.

Arbeidsoppgaver
 • Tilby allmennlegetjenester i henhold til nasjonal veileder for helsetjenester til innvandrere, flyktninger og asylsøkere samt rutiner for tjenesteområdet
 • Gjennomføre førstegangshelseundersøkelse av voksne og barn, med tidlig videre henvisning
 • Helsestasjonslege for asylsøkerbarn
 • Gjennomføre nødvendig helsehjelp og behandling
 • Gjennomføre tuberkuloseundersøkelse/smittevernarbeid
 • Ha fastlegefunksjon til personer uten fastlege
 • Arbeide i tverrfaglige team rundt pasienten og familien  
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført norsk turnustjeneste/LIS1. Er en fordel at man er under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin.
 • Kjennskap til og erfaring fra kommunehelsetjenesten i Norge og gjerne fra Trondheim.
 • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Gode IT-kunnskaper - ha evne til å lære nye journalsystem raskt.
Personlige egenskaper
 • Gode relasjons- og samarbeidsferdigheter med kultursensitiv tilnærming  
 • Evne til å arbeid selvstendig og i team
 • Evne til å arbeide systematisk og målrettet
 • Gode evner til dokumentasjon/journalføring
 • Engasjement for målgruppen og fagområdet migrasjonshelse 
 • Personlige egenskaper og ferdigheter vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr
 • Spennende arbeidsoppgaver i enhet med mye kompetanse på migrasjonshelse i en kommune med stort engasjement for integreringsarbeid 
 • Et positivt og trivelig arbeidsmiljø med vekt på fagutvikling 
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler