Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lege i beredskapsordning

Offentlig forvaltning

Overgrepsmottaket i Agder er et lavterskeltilbud for alle over 15 år som har blitt utsatt for seksuelle overgrep eller forsøk på seksuelle overgrep. Mottaket tar imot pasienter fra hele Agder og er organisert under Akuttmottaket ved Sørlandet sykehus Kristiansand.

Teamet består av dedikerte og dyktige ansatte. 10 leger og 6 sykepleiere er med i beredskapsordningen som skal sikre et godt tilbud hele døgnet. Pasientene som oppsøker overgrepsmottaket blir tatt imot av lege og sykepleier som i fellesskap sørger for at pasienten får nødvendig medisinsk behandling og tilbys rettsmedisinsk og psykososial ivaretakelse etter en belastende hendelse.

Vi har nå et ledig engasjement for lege og oppfordrer alle med engasjement og interesse for et viktig fagfelt om å søke.

Beredskapsordningen er for tiden som følger:
Beredskapsordningen er fordelt på 10 leger. Beredskapen dekker tidsrommet:

Hverdager: Kl 1600-0800
Helg: Fredag kl 1600 til mandag kl 0800 Bevegelige helligdager: Fra kl 1600 kvelden før til kl 0800 dagen etter, eventuelt hele perioden når helligdager er sammenhengende.

Oppmøtetid er 1 time fra du kontaktes.
Ved sykdom dekker legegruppen opp for hverandre.

Tiltredelse etter avtale.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

 • Somatisk undersøkelse og behandling
 • Gynekologisk undersøkelse
 • Rettsmedisinsk undersøkelse med sporsikring og skadedokumentasjon
 • Psykososial vurdering
 • Utarbeidelse av legeerklæring til politiet i anmeldte saker

Kvalifikasjoner:

 • Ferdig utdannet lege
 • Relevant erfaring vektlegges, men er ikke et krav

Personlige egenskaper:

 • Evne til å kunne samarbeide tett med sykepleierne i teamet
 • Arbeide selvstendig, nøyaktig og strukturert
 • Vilje og evne til å sette seg inn i nye problemstillinger og arbeidsområder
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Dedikert til å jobbe med pasienter som ofte er traumatiserte
 • Innstilt på å bli kontaktet når som helst på døgnet når du er i vakt
 • Innstilt på at arbeidet er tidkrevende
 • Kunne håndtere samtidighetskonflikter og flere saker tett opptil hverandre
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Et spennende og meningsfullt arbeid
 • Dyktige kolleger og et godt arbeidsmiljø 
 • Opplæring og kursing i henhold til NKLM sine anbefalinger
 • Lønn og tiltredelse etter avtale