Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Lege dagstilling - gastromedisinsk avdeling

Offentlig forvaltning

Grunnet høy aktivitet på fagområdet, har vi behov for å utvide antall leger i staben.

Vi har derfor ledig 2 x 100 % stilling i engasjement som lege i dagstilling innenfor fordøyelsesmedisin. Varighet ett år fra tiltredelse, med mulighet for forlengelse.

Stillingene er underlagt Gastromedisinsk avdeling i Klinikk for medisin. Avdelingssjef er nærmeste overordnede. Stillingene egner seg godt for LIS-leger som er nysgjerrige på fagområdet, og som kan tenke seg en lærerik periode med arbeid utenfor vaktordning. Arbeidssted alternerer mellom våre poliklinikker i Moss og Kalnes, samt sengepostarbeid på vårt døgnområde på Kalnes. Aktiv arbeidstid er på hverdager fra kl. 07:45 til 16:30. Poliklinikkens tjenestetilbud innbefatter bl.a. endoskopier, ERCP, leversykdom, IBD og flere typer utredning. Som følge av utrullingen av det nasjonale screeningprogrammet for tarmkreft, har avdelingen særlig en økning innenfor koloskopier. Utviklingen innen faget innebærer også at en økende andel av polyppfjerninger vil skje på vår poliklinikk. Sykepleietjenesten på våre seksjoner kjennetegnes av høy kompetanse og lav turnover. Aktiviteten på poliklinikken fordeler seg mellom ca. 2200 innleggelser og over 10 000 polikliniske kontakter årlig (inkludert sykepleiedrevet poliklinikk). Avdelingens sengepost har høy aktivitet, og i tillegg til gastromedisinske pasienter har vi også pasienter med sammensatte problemstillinger fra hele det indremedisinske spekteret. Enhet for klinisk ernæring er også en av våre seksjoner, så hos oss. blir du vant til å jobbe tverrfaglig.

Intervjuer vil bli gjennomført fortløpende, og ansettelse kan skje før søknadsfrist utløper. 
 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Beherske norsk/skandinavisk språk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Lærevillig og engasjert
 • Opptatt av godt samarbeid, både internt i avdelingen og opp mot eksterne samarbeidspartnere
 • Gode kommunikative ferdigheter - teamworker!

Vi tilbyr:

 • Opplæring fra svært kompetente overleger
 • Teamarbeid med svært kompetente sykepleiere og HFA
 • Variert arbeid og faglige utfordringer på en effektiv og veldrevet avdeling
 • Gode forsikringsordninger
 • Godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer!
 • Pensjonsordning gjennom KLP

____________________________________________________

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Dokumentasjon på utdanning og arbeidserfaring må vedlegges søknaden, dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV. Attestene må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.