Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Trondheim Kommune

Lege

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Spennende vikariat ved Ranheim legesenter i uselektert praksis på et flott legesenter, i moderne lokaler som har adresse Vikelvfaret 4 på Ranheim. 

På legesenteret jobber seks drevne allmennlegespesialister og fire dyktige helsesekretærer. Et godt fagmiljø, arbeidsmiljø, god veiledning og supervisjon er godt etablert. Her vil du bli godt ivaretatt. Legesenteret betjener samlet 7200 listepasienter.  

Ved Ranheim legesenter er det for perioden 1. februar 2023 - 31.desember 2023 et ledig vikariat i 100 prosent stilling for lege.

To fastleger fra legesenteret skal i en tidsbegrenset periode bidra inn i utvikling og oppsett av Helseplattformen som system. Disse legene knytter seg til lokalt innføringsprosjekt i Trondheim kommune, noe som betyr at Trondheim kommune har behov for å inngå en vikaravtale med lege på fast lønn ut året 2023. Kommunen dekker vikarens lønn og utgiftsdekning til legesenteret, og kommunen mottar egenandeler og refusjoner fra vikarlegen. Basistilskudd tilfaller Trondheim kommune.

Vikarlegen skal ivareta egen pasientliste som per tiden er på 50 pasienter. I tillegg forventes det at vikarlegen vikarierer for alle legene i legesenteret, men i hovedsak for de to legene som har fravær i forbindelse med arbeidet som fageksperter i prosjekt Helseplattformen. Vikariatet er å regne som uselektert praksis med varighet ut 2023 i 100 prosent stilling. Oppstart så snart som mulig. 

Trondheim kommune har for tiden fått mulighet til å tilby ALIS-tilskudd til lege i spesialiseringsløp for å bli allmennspesialist etter gitte kriterier fra Helsedirektoratet.

HPR-nummer og minimum tre referanser oppgis i søknaden. Politiattest må fremlegges før tiltredelse. 

For mer informasjon, ta kontakt med kontaktperson på senteret Karl Ulvan Hilt på mail karlulvan.hilt@trondheim.kommune.no

Arbeidsoppgaver:

 • Ivareta fastlegetjenester til pasienter på innbyggerlisten.
 • Vikariere for alle legene på legesenteret.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Ferdig med turnustjeneste/LIS1 løp.
 • Kjent med takst og refusjonsordning.
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig.
 • Gode IT-kunnskaper - ha evne til å lære nye journalsystem raskt.
 • Ønskelig med erfaring fra kommunehelsetjenesten i Norge, og gjerne fra Trondheim.
 • Ønskelig med erfaring fra et eller flere av tjenesteområdene i enheten.

Personlige egenskaper:

 • Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet til pasientbehandling

Vi tilbyr:

 • Trondheim kommune har for tiden fått mulighet til å tilby ALIS-tilskudd til lege i spesialiseringsløp for å bli allmennspesialist etter gitte kriterier fra Helsedirektoratet.
 • Fast lønn i vikariatets lengde.