• Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  04.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  7013, TRONDHEIM
  TRONDHEIM
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4758687
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune
 • Oppdatert 31.10.2022
Ledig stilling

Trondheim Kommune

Lege

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har behov for leger til vikariater i 100 prosent stilling knyttet til arbeid ved helse- og velferdssentre, helsehus, helsestasjon og i skolehelsetjenesten. Vi tilbyr spennende fagmiljøer og arbeidstid fra 08.00 til 15.30. 

Alle leger som jobber med pasienter i kommunens helsetjenester, må være spesialist eller i spesialisering i allmennmedisin, jfr. kompetanseforskriften av 2017. Som lege i påvente av LIS1 har du mulighet til å jobbe som vikar i ett år, og arbeidserfaringen er tellende ved søknad på utlyste LIS1-stillinger. Vikarstillingene kan derfor også være aktuelle for leger i påvente av LIS1.

Som vikar hos oss vil du jobbe alene som lege på tjenestested i nært samarbeid med øvrig helsepersonell. Det legges opp til faste møtepunkt i legegruppen og veiledning ved behov.

Skriv i søknaden hvor du foretrekker å jobbe.

HPR-nummer og minimum tre referanser oppgis i søknaden. Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

For mer utfyllende opplysninger rundt stillingene, kontakt koordinator for sykehjemsleger Hege Miranda Dahlen på telefon 908 19 431 eller koordinator for skole- og helsestasjonsleger Lise Kathrine Juul på telefon 948 49 323.

Vi ansetter fortløpende etter behov.

Arbeidsoppgaver:

Helse- og velferdssenter/helsehus:

 • Ivareta legetjenester til pasienter i helse- og velferdssentre/helsehus i henhold til kommunens overordnede pasientforløp og fastsatte rutiner
 • Samhandling/samarbeide med annet helsepersonell i enhetene og pasientens pårørende
 • Deltagelse i jevnlige møter/smågrupper med de andre sykehjemslegene og sykehjemsoverlege
 • Internundervisning
 • Kollegial fraværsdekning ved korttidsfravær

Helsestasjon:

 • Være kjent med vedtatt helsestasjonsprogram og gjennomføre helseundersøkelser etter fastsatte statlige veiledere og retningslinjer
 • Skal gjennom undersøkelsen fremme barnets helse og medvirke til å identifisere barn i risiko eller som det er bekymring for
 • Ha et forebyggende fokus
 • Samarbeide med fastleger og BUP St.Olav i følge samarbeidsrutiner
 • Være medisinsk-faglig drøftingspartner og rådgiver for øvrig personell ved helsestasjon
 • Bidra overfor ledelsen av helsestasjonen i forhold til planlegging og evaluering av driften av
 • helsestasjonen, inkludert vurdering av avvik
 • Bidra i rutineutviklingsarbeid sammen med faglig koordinerende lege
 • Kan etterhvert bli aktuelt å ivareta ressursteam i forbindelse med barn av foreldre med
 • Rusproblematikk

Skolehelsetjeneste:

 • Gjennomføre skolestartundersøkelsen i samsvar med gjeldende retningslinjer og etter de føringer som er bestemt av arbeidsgiver og arbeidsleder i Trondheim kommune
 • Bidra til å gi medisinske råd og informasjon til lærere, foreldregruppe, skoleledelse, helsesykepleiere og andre samarbeidspartnere i Barne- og familietjenesten (BFT) på den skolen/de skolene som legen har som tjenestested
 • Bidra i det tverrfaglige teamet i skolehelsetjenesten i samarbeid med helsesykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut  og eventuelle øvrige ansatte i BFT. Lege bør delta i årlige samarbeidsmøter med skolen jfr. Samarbeidsavtalen med skolen
 • Delta på månedlige møter med legekolleger
 • Bidra i rutineutviklingsarbeid sammen med faglig koordinerende lege

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege
 • God kjennskap til og erfaring fra norsk helsevesen
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Interesse for allmennmedisin med hovedvekt på geriatri eller pediatri
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner og arbeider godt både selvstendig og i team
 • Evne til å be om råd når det er nødvendig
 • Evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Et godt medisinsk fagmiljø med faste fagmøter/internundervisning
 • Veileder
 • Tett oppfølging/samarbeid med overlege
 • Arbeidserfaring som er tellende ved søknad på utlyste LIS1-stillinger
 • Fast arbeidstid 08.00 - 15.30 mandag til fredag
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 

 • Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  04.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  7013, TRONDHEIM
  TRONDHEIM
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4758687
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune
 • Oppdatert 31.10.2022