• Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  23.06.2022
 • Stillingstype
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3602, KONGSBERG
  KONGSBERG
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4653742
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
 • Oppdatert 15.06.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Kongsberg kommune

Legevaktslege

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingene

Kongsberg interkommunale legevakt har daglegevakt for kommunene Kongsberg, Øvre Eiker, Flesberg og Rollag. I tillegg har vi 4 kommunale akutte døgnplasser (KAD) for kommunene Kongsberg, Flesberg og Rollag.

Vi har følgende stillinger ledig:

 • Fast 100 % stilling, 70% som daglegevaktslege og 30% legevakter i turnus/etter avtale. Ledig fra og med 1.9.22.
 • Vikariat 90% stilling, 70% som daglegevaktslege og 20% mediskfaglig ansvarlig. Varighet 1 år. Det er mulighet for økning av stilling med legevakter i turnus. Tiltredelse etter avtale.

Vi tilbyr

Vi tilbyr spennende legestillinger i et godt arbeidsmiljø med fokus på å gi befolkningen et faglig godt og trygt behandlingstilbud. Vi har tett samarbeid med distriktets fastleger, øvrige del av kommunehelsetjenesten, sykehus og nødetatene. Daglegevakten består av 2 stillinger à 70%; dette for at de 2 daglegene skal dekke for hverandre fullt ut under avvikling av ferier og i forbindelse med kursing. Fast ansettelse og lønn etter avtale. Medlemskap i offentlig pensjonsordning (KLP)

Innhold i stillingene:

Daglegevaktslegen skal tilby nødvendig øyeblikkelig hjelp til pasienter uten egen fastlege i kommunene. Dette inkluderer i hovedsak gjestearbeidere, pendlere, studenter og turister. I tillegg har daglegevaktslegen ansvaret for våre kommunalt akutte døgnplasser (KAD) (4 i alt), både innkomst, daglig tilsyn/behandling og utskrivelse av pasientene. Dette arbeidet byr på utfordrende allmennmedisinske arbeidsoppgaver innen både psykiatri og somatikk (indremedisin og kirurgi). Etter behov kan daglegevaktslegen bli bedt om å bistå ambulanse i utrykning og å gjøre sykebesøk i sykehjem. Oppgaven med førstegangsundersøkelse av flyktninger er også tillagt daglegevaktslegen.

Som medisinskfaglig ansvarlig vil du ha følgende ansvar/arbeidsoppgaver:

 • Medisinsk fagansvar for legevakten
 • Saksbehandling (inklusive klagebehandling)
 • Videreutvikling av kvalitets- og utviklingsarbeid
 • Oppfølging av turnuskandidater og deres tjeneste i legevakten
 • Samarbeid med kommunal helsetjeneste og spesialisthelsetjeneste med fokus på legevaktens rolle i den akuttmedisinske kjede
 • Samarbeid med fagutviklingssykepleier
 • Bidra til planlegging og gjennomføring av internundervisning, fagdager etc. 
 • Planlegge og sette opp vaktoppsettet for legevakter.

Det er ikke knyttet personalansvar til noen av stillingene.

Krav og ønsker til deg

 • Vi søker deg som er eller har lyst til å bli spesialist i allmennmedisin. Vi ser helst at du har relevant erfaring fra tilsvarende arbeidsområder innen allmennmedisin/legevakt eller fra norsk sykehus.
 • Det er viktig at du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner i den kliniske hverdagen, med kolleger og på systemnivå.
 • Du må ha en positiv innstilling til tverrfaglig samarbeid, like nye utfordringer, være løsningsorientert og ha evne til å arbeide selvstendig. Du bør også ha god kjennskap til kommunehelsetjenesten.
 • Ved ansettelse stilles krav til gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Formelle kvalifikasjonskrav

Norsk autorisasjon som lege.

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. Tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse, i henhold til gjeldende regelverk.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  23.06.2022
 • Stillingstype
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3602, KONGSBERG
  KONGSBERG
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4653742
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
 • Oppdatert 15.06.2022