Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lege

Offentlig forvaltning

Seksjon for avrusning er en del av tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og tilbyr døgnbasert avrusning til pasienter i behov av høy medisinsk kompetanse.
Det er totalt 13 plasser ved seksjon for avrusning. Vi er tverrfaglig sammensatt med bl.a. 2 overleger, LIS, sykepleiere, vernepleiere, sosionomer og helsefagarbeidere. 

Seksjon for avrusning behandler pasienter med ulike typer avhengighet; alkohol, medikamenter og illegale rusmidler. Seksjonen har ett tett samarbeid med psykiatriske seksjoner, TSB poliklinikker ved Sykehuset Telemark og TSB institusjoner. Seksjonen har et etablert samarbeid med smertepoliklinikken ved STHF og er i startfasen av etableringen av en TSB rådgivingstjeneste i somatikken. Det er daglige samarbeidsmøter med behandlere fra de lukkede sengepostene i psykiatrisk klinikk.

Seksjonen tar imot elektive pasienter for enkeltstående avrusningsopphold eller avrusningsopphold i forkant av videre behandling. Vi tar også imot pasienter som er i behov av øyeblikkelig hjelp (ø-hjelp-rus plasser). Det er derfor inntak av pasienter 24/7.
Seksjonen har også tilbud til pasienter som innlegges uten eget samtykke etter helse og omsorgstjenesteloven §10-2. 

Innhold i og varigheten av avrusningsoppholdet vil kunne variere grunnet årsak for innleggelse og type innleggelse (elektiv, ø-hjelp, tvang).
Ved seksjonen tilbys abstinensbehandling, støtte og motivasjon i endringsprosesser, vurdering av videre behandlingsbehov, kontaktetablering og videreformidling i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.


Det søkes etter følgende:

 • Lege i vikariat fra 01.09.22 med varighet fra 6-12 måneder.

 Fastleger som ønsker sykehuspraksis oppfordres til å søke.  

Arbeidsoppgaver:

 • Mottak av nye pasienter
 • Observasjon og vurdering av pasientens tilstand, abstinensbehandling 
 • Utredning og behandling av inneliggende pasienter 
 • Samarbeide med somatiske seksjoner ved STHF
 • Samarbeid med fastleger og andre samarbeidspartnere 

Kvalifikasjoner:

 • Må beherske norsk eller skandinavisk språk skriftlig og muntlig
 • Gyldig norsk autorisasjon som lege

Personlige egenskaper:

 • Gode evner til samarbeid og selvstendig jobbing på tvers av alle yrkesgrupper er en forutsetning
 • Personlig egnethet for stilling vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale.
 • Stillingen vil ordinært ikke være tilknyttet vakttjeneste, men vakttjeneste kan avtales
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP