• Bedrift
  Hå kommune
 • Søknadsfrist
  02.01.2022
 • Sted:
  VARHAUG
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ROGALAND
 • Arbeidssted:
  VARHAUG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4235642
 • Se her for andre jobber fra Hå kommune

Lege

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hå kommune har 20 kommunale fastlegehjemlar fordelt på 3 legekontor. Me har gode ordningar for utdanning og veiledning og skal over i interkommunalt legevaktsamarbeid frå 01. juni 2022.
Me har behov for fleire legar i kollegiet i tillegg til at ein av våre spesialistar skal avvikla overlegepermisjon.

Me lyser difor ut:

 • Fast ALIS stilling tilknytt legekontoret på Varhaug i 80-100% stilling
 • Fast 50% sjukeheimslegestilling tilknytt sjukeheimen på Nærbø. Sjukeheimslegen er del av eit kollegie med andre sjukeheimslegar i større og mindre stillingsbrøkar og har kontor tilknytt legekontoret på Nærbø. Det vert lagt til rette for utdanning i allmennmedisin og det er mogleg med større stillingsstorleik om det er ynskjeleg med å kombinera med legevakt eller andre allmennmedisinske oppgåver
 • Vikariat i 100% tilknytt legekontoret på Vigrestad i 6 mnd. frå 01. mars 2022
 • Pga interne omrokkeringer kan og anna vikariat verta aktuelt.

Kvalifikasjonar

 • gjennomført Lis 1
 • god kunnskap om norsk lovverk

Personlege eigenskapar

 • interesse for allmennmedisin
 • evne til å arbeida sjølvstendig og i samarbeid med andre

Personlege eigenskapar vert vektlagt.

OBS: Me vil aldri be om BANK-ID informasjon i søknadsprosessen. Viss du får førespurnad om dette så ber me om at du tek kontakt med oss på personalsakspost@ha.kommune.no

Attestar og vitnemål
Me ber om at du lastar opp attestar og vitnemål (pdf) digitalt saman med søknaden din.

Politiattest
Politiattest nyare enn tre månadar må leverast før start i stilling.

Tilsetjingsvilkår
Tilsettinga skjer på dei vilkår og med dei pliktar som går fram av utlysinga, og dei til ein kvar tid gjeldande lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordningar med ulykkesforsikring i fritida. Kommunen har prøvetid på 6 månadar og reglar for flyttegodtgjersle.

 
 • Bedrift
  Hå kommune
 • Søknadsfrist
  02.01.2022
 • Sted:
  VARHAUG
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ROGALAND
 • Arbeidssted:
  VARHAUG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4235642
 • Se her for andre jobber fra Hå kommune