• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  14.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  1053, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4711833
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Oslo kommune

Ledige vikariater som pedagogisk leder - 2.gangs utlysning

Offentlig forvaltning

Bli med og skap likeverdige muligheter for barn i Alna!

Vi byr på spennende dager i et stort faglig fellesskap bestående av 170 barnehagelærere og ca 200 andre dyktige medarbeidere fordelt på 25 barnehager.
Barnehageenheten arbeider etter en felles pedagogisk plattform. Med denne i bunnen fokuserer vi på forebyggende arbeid, tidlig innsats, foreldreinvolvering og tverrfaglig samhandling. For oss er det viktig å være i utvikling mot stadig høyere kvalitet i barnehagene. Gjennom fokus på hverdagspedagogikkens betydning, gode språkmiljøer, satsing på aktivitet og kosthold skaper vi likeverdige muligheter. Bydelen bruker det digitale verktøyet TOPI (tidlig oppsporing og innsats) som systematisk observasjonsverktøy for å styrke og kvalifisere arbeidet med den tidlige og forebyggende innsatsen.

Barnehageenheten har en plan om å realisere inntil 25% fagpedagoger i barnehagenes grunnbemanning. Spesialpedagoger, barnevernspedagoger, idrettspedagoger, vernepleiere, faglærere og allmennlærere er målgruppa, og i dag har vi 21 fagpedagoger fordelt på 13 barnehager.
Barnehagebarn skal møte ansatte med høy kompetanse og tid til å følge opp det enkelte barn. Derfor har Alna barnehageenhet definert en kjernetid på 5 timer hver dag.

 

2 ledige vikariater som pedagogisk leder, i 100% stilling fram til 31.12.2022

Kurland barnehage er en 3. avd. barnehage, alle med aldersblandede grupper med barn fra 1-6 år. Vi er et åpent hus, med vekt på fellesskap og samarbeid.
Vårt pedagogisk grunnsyn: Barn er enkeltindivider som skal møtes på en anerkjennende måte ut fra sine behov, ønsker og interesser. Barns rett til medvirkning skal ivaretas. Drama og teater står sterkt på Kurland. Med utgangspunkt i barns eget lekeuttrykk, bruker vi drama i avdelingenes samlinger og fellessamlinger for å formidle temaer, utforske konflikter og underholde hverandre. Vi ønsker at alle barn og voksne etter hvert mestrer å stå foran andre med trygghet og stolthet. Satsningsområdet i år er LEK, vi vil jobbe systematisk for å sikre felles forståelse, i ord og praksis,  av leken som det aller viktigste for barna.

Furustien barnehage er en 4.avd barnehage som ligger sentralt på Furuset, med kort vei til marka, verdensparken og Furuset forum. Vi har en egen grillhytte og lavvo i skogen. Vi har fokus på språk, og deltar i prosjekt Språksterk frem til 2024. Prosjektet er et samarbeid mellom Institutt for pedagogikk og Naturfagsenteret ved Universitet i Oslo og bydel. Vi har fokus på å gi barn en trygg hverdag, der de kan utvikle seg gjennom lek og kommunikasjon, i et godt sosialt samspill i små, og store, grupper tilpasset hvert enkelt barn. Vi er i tillegg med i et prosjekt med "økt grunnbemanning" der vi har ansatt to fagpedagoger på topp av grunnbemanningen, og målet er å kunne jobbe mer forebyggende. Prosjektet varer over en periode på to år, og avsluttes desember 2022. 

Vi trenger deg som vil være med og gjøre en forskjell!

Arbeidsoppgaver:

 • Hovedansvar for planlegging, utforming og oppfølging av pedagogiske planer for barnegruppa og enkeltbarn
 • Ansvar for ledelse av vurderings- og dokumentasjonsarbeidet på avdelingen/base
 • Ansvar for å opparbeide, utvikle og ivareta god samhandling og samarbeid med foreldre
 • Være en del av barnehagens pedagogiske lederteam og delta i felles faglig utvikling av barnehagen
 • Pådriver i det systematiske språkarbeidet
 • Sørge for individuell oppfølging og pedagogisk veiledning av personalet innenfor eget ansvarsområde
 • Tverrfaglig samarbeid med eksterne instanser som fagsenter, barnevern og  PPT
 • Aktiv bidragsyter i å utvikle et godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent barnehagelærer eller tilsvarende etter barnehageloven
 • Gode leder- og samarbeidsevner
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Gyldig politiattest kreves ved tiltredelse
 • Menn oppfordres til å søke
 • Ved godkjent utenlandsk utdanning, kreves dokumentasjon på bestått norsk på nivå B2.
  Dokumentasjon  på godkjenning av utdanning og  bestått norskkrav må vedlegges søknaden.

Personlige egenskaper:

 • Ser hvert enkelt barn og har en anerkjennende praksis
 • Ser deg selv og barnehagen som et ledd i en lærende organisasjon
 • Leken og lærende
 • Løsningsorientert og fleksibel
 • Ønske om å gjøre en forskjell i barns hverdag
 • Ønske om faglig og personlig utvikling.            

Vi tilbyr:

 • Enhetlig faglig fokus, mål og retning
 • Felles faglige fora på tvers av barnehagene, og bydel
 • Veiledning av nyutdannede og nyansatte
 • Vi tilrettelegger for relevant videreutdanning
 • Kurs og opplæring i tråd med bydelens satsingsområder
 • Fem planleggingsdager i året, hvorav en felles for alle ansatte i barnehageenheten
 • God pensjonsordning i Oslo Pensjonsforsikring
 • Ltr. 31-44 
 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  14.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  1053, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4711833
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune