• Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  02.10.2021
 • Sted:
  BERGEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4097267
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune

Ledige vikariater/ fast stilling for sykepleiere

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bergen legevakt har ledig følgende stillinger for autorisert sykepleier:
 
1 vikariat i 100 % stilling dag og kveld fra 01.10.21 – 31.08.22,  med arbeid hver 3. helg
1 vikariat i 73 % stilling på natt fra 31.01.22 – 08.01.23, med arbeid hver 3. helg.
1 fast 73 % stilling på natt fra 31.01.22,  med arbeid hver 3. helg.
 
Vennligst oppgi hvilke(n) stilling(er) du søker på.

 

Bergen Legevakt sikrer befolkningen i Bergen tilgang på
øyeblikkelig hjelp. Legevakten er en del av kommunens akuttberedskap og omfatter hjelp til akutt sykdom, skade, psykiske lidelser og rusmiddelproblemer.
Bergen Legevakt har rundt 250 ansatte med høy kompetanse som
utgjør 110 årsverk og som jobber tverrfaglig. Legevakten består av flere tjenestetilbud: Legevaktsentralen 116117, Allmennlegevakten i Helsehuset, legevaktstasjonene i bydelene, legebil, livskrisehjelpen, voldtektsmottaket og sykehjemslegevakten. Legevakten har leger i vaktberedskap hele døgnet. På dagtid er det fast ansatte leger og resten av døgnet er det vaktleger, fastleger og andre med oppdragsavtaler. Sykepleierne er fast ansatte har enten dag/kveldsturnus eller nattevaktturnus.

I 2019 hadde Legevakten 97 000 konsultasjoner hvorav 16 000 telefonkonsultasjoner. Sykepleiere i legevaktsentralen ga råd og veiledning i 126 000 telefoner.
Bergen legevakt er organisert som enhet under Etat for
helsetjenester og er samlokalisert i Bergen Helsehus i Solheimsviken sammen med etatsadministrasjonen, Koronaklinikken / ØHD og Helsevernenheten - herunder kommuneoverlegene, Miljørettet helsevern, Senter for migrasjonshelse og Smittevernkontoret. I tillegg har Helse Bergen sin Skadepoliklinikk og Akuttpost for ruspasienter lokalisert på Helsehuset. Kommunen er opptatt av pasientsikkerhet og av å levere kunnskapsbaserte tjenester. Legevakt og legevaktmedisin er et omfattende fagfelt og under stadig utvikling og oppdatering. Bergen Legevakt har samarbeid med utdannings- og forskningsinstitusjoner, veileder studenter og har flere pågående FOU-prosjekter.

Arbeidsoppgaver:

Observere, vurdere, prioritere og veilede pasienter

Innskriving av pasienter ved ankomst legevakten

Blodprøvetaking og enkle analyser

Gi medisinsk behandling etter leges ordinasjon

Sykepleiere har etter opplæring i tillegg arbeidsoppgaver i Voldtektsmottak og i Legevaktsentralen

Kvalifikasjoner:

Autorisert sykepleier, jfr. Lov om helsepersonell

Ønskelig med erfaring fra legevakt / akuttmedisinsk arbeid

Ønskelig med erfaring fra legevaktsentral eller AMK-sentral

Søkere må beherske norsk skriftlig og muntlig, samt engelsk muntlig

Krav om politiattest ved ansettelse

Personlige egenskaper:

Omsorgsfull, vennlig og respektfull i møte med pasienter og pårørende, kollegaer og samarbeidspartnere

Fleksibel og løsningsorientert

Kunne jobbe selvstendig, men også i team med andre

Samarbeidsvillig og serviceinnstilt

Trives i et aktivt og travelt miljø

Interesse for faglig utvikling og kompetanseheving

Evne til å prioritere arbeidsoppgaver og håndtere akutte situasjoner

Personlig egnethet vektlegges høyt

Vi tilbyr:

Lønn etter tariff, kompetanse og ansiennitet
Årsturnus

Gode pensjonsvilkår

Spennende og variert arbeidshverdag

Godt arbeidsmiljø med stor tverrfaglighet
   
 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  02.10.2021
 • Sted:
  BERGEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4097267
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune