Ledig stilling

Lillehammer kommune

Ledige stillinger som kjøkkenassistent 40 % fast og 40 % vikariat 

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

EKSTERN UTLYSING:
Lillehammer kommune har 12 kommunale barnehager og er organisert under sektor for Oppvekst, utdanning og kultur.
Sektoren har en felles visjon:
God samordnet innsats gir trygghet, kompetanse og livsmestring
Verdier vi bygger vårt arbeid på: Profesjonalitet - Ansvarlighet - Respekt

Fra 1. august er det ledig en fast stilling som kjøkkenassistent i 40 % i Jørstadmoen barnehage.
Arbeidstid vil være 3 dager à 5 timer i uka.

Videre er det ledig et vikariat som kjøkkenassistent i 40 % i  Øversveen barnehage fra 1. august til 31. desember, med mulighet for forlengelse. 
Arbeidstid vil være 3 dager à 5 timer i uka.

Hvis ønskelig kan disse stillingene kombineres med eks. 2 fulle dager og 3 korte dager annen hver uke i de to barnehagene. 

Arbeidsoppgaver:

 • Forberede og tilberede varm mat, brødmat og fruktmåltider for og sammen med barna i barnehagen
 • Tilberede spesial mat til noen barn med alvorlige allergier, og ta hensyn til andre kostholdsutfordringer
 • Lage menyplaner, innkjøp av maten via kommunens elektroniske plattform .
 • Forholde seg til gitt budsjett og attesterer regninger elektronisk
 • Jobbe noe på avdeling direkte med barna ved behov i tillegg til å ha med barn på matlaging

Kvalifikasjoner:

 • Kunnskap om ernæring og matlaging
 • Det stilles ikke krav om formell utdanning, men evnt. søkere med fagbrev lønnes som kokk
 • Erfaring fra lignende arbeid er positivt
 • Evne til å jobbe raskt, selvstendig og effektivt
 • Ha gode rutiner og fokus på hygiene
 • Erfaring og kompetanse i pedagogisk arbeid med barn er en fordel
 • Beherske relevant dataverktøy
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Gyldig politiattest må fremlegges ved ansettelse
 • Krav om norskferdigheter jmfr Lov om barnehager §27

Personlige egenskaper:

 • Erfaring fra arbeid i barnehage er en fordel
 • Selvstendig, løsnings fokusert og gode samspills ferdigheter
 • Nøyaktighet og ansvarsbevisst særlig i forhold til spesialkost
 • Profesjonell, faglig engasjert og reflektert
 • Være en god rollemodell og ha god relasjonskompetanse

Vi tilbyr:

 • Gode kolleger i et godt arbeidsmiljø
 • Engasjerende fagmiljø - samlinger for kjøkkenassistenter i flere barnehager i løpet av året
 • Gode lønns- og arbeidsforhold etter gjeldende avtaler
 • Engasjert barnehageeier