• Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  25.01.2024
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6300, ÅNDALSNES
  RAUMA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5414983
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune
 • Oppdatert 08.12.2023
Ledig stilling

Rauma kommune

Ledige stillinger på natt i Bo- og habiliteringstjenesten

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Trives du med å gi bistand til andre og liker å jobbe selvstendig, da kan en jobb som nattevakt være noe for deg.

Stilling
Vi har flere ledige faste stillinger for helsefagarbeidere på natt i avdeling Bo- og Habiliteringstjenesten:

 • 22% helgestilling på Nesbakken
 • 57% stilling med vakter både i Romsdalsveien og i Storgata 
 • 35% stilling i Storgata
 • 20% helgestilling på barneavlastning Spira

Turnus med nattevakter, og arbeidshelg hver 3. eller 4. uke. I bofelleskap Nesbakken er det aktive nattevakter (kl. 21.35-07.55). I Storgata og Romsdalsveien er det hvilende nattevakter (kl. 21.50- 07.50 med passiv tid fra kl. 00.00-06.00, der man har mulighet til å sove i et eget rom. I perioder kan det være behov for at nattevakt i Storgata og Romsdalsveien jobber som aktiv nattevakt.

Stillinger kan kombineres med ekstra arbeid som tilkallingsvikar i avdeling Bo- og Habiliteringstjenesten på dag, kveld og natt, eller annet arbeid i en annen virksomhet.

Beskrivelse av arbeidssted
Avdeling Bo- og Habiliteringstjenesten har ca. 50 årsverk fordelt på ca. 100 faste tilsette og vikarer. Ledelsen består av en virksomhetsleder og en avdelingsleder. Avdelingen arbeider for at den enkelte tjenestemottaker gis et helhetlig og koordinert tilbud. Hverdagsmestring og trygghet står sentralt i tilbudet. Vi tilbyr tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne i samlokaliserte boliger med bemanning, til selvstendig hjemmeboende og i avlastningsrom på Spira. Vi gir bistand til å kunne utføre daglige praktiske og personlige gjøremål. Det kan omfatte bistand til å tilberede måltider, bistand med personlig hygiene, følge til avtaler og aktiviteter eller hjelp til å organisere hverdagen. 

Arbeidsområde
Nattevakter på Nesbakken, Storgata og Romsdalsveien har ansvar for 4-5 beboere, som har varierende bistandsbehov og behov for trygghet i form av tilstedeværelse av personal om natten.
På barneavlastning Spira har nattevakt ansvar for 2-3 barn, og er på jobb sammen med en kollega.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Bistå beboer i det daglige og bidra aktivt til hverdagsmestring
 • Bidra til å skape trygghet i eget hjem
 • Yte tjenester i henhold til gjeldende vedtak
 • Sikre at tjenestene utøves på faglig forsvarlig måte og i tråd med virksomhetens målsetting og økonomiske rammer
 • Oppfølging av tiltaksplaner, prosedyrer og øvrige planer
 • Dele ut medisiner etter fullmakt
 • Delta i kvalitetsutvikling av tjenesten, samarbeid med kollegaer og ledelsen med fokus på forbedring av tjenesten
 • Medansvar for internkontroll, kvalitetssikring og HMS/arbeidsmiljøet
 • Delta i faste fagmøter
 • Bruk av velferdsteknologi
 • Dokumentasjon

Endring i arbeidsoppgavene vil forekomme.

Kvalifikasjoner 

 • Fagbrev som helsefagarbeider eller fagskole innen tilsvarende område
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig, minimum nivå B2
 • Gode digitale ferdigheter

Søkere med annet relevant fagbrev eller arbeidserfaring er også velkommen til å søke.

Det er en fordel at du:

 • Har relevant arbeidserfaring
 • Har erfaring med, og kunnskap om forebygging av tvang og makt (kap. 9 Helse og omsorgstjenesteloven)
 • Har erfaring med dokumentasjon i et digitalt pasientsystem

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som

 • vil arbeide i tråd med kommunenes verdigrunnlag
 • viser god forståelse for hva arbeidet med personer med nedsatt funksjonsevne innebærer
 • har evne til å jobbe selvstendig
 • har god observasjonsevne
 • ønsker å gjøre en forskjell for våre tjenestemottakere
 • er robust, løsningsorientert og fleksibel
 • har evne til å innta brukerperspektiv i daglig arbeidsutførelse
 • har fokus på å skape trygghet og mestring for tjenestemottakere
 • har gode kommunikasjons- og refleksjonsevner
 • har godt humør og bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø

Kunnskap og trygghet er spesielt viktig i tjenestene vi yter. Personlig egnethet og stabilitet vil derfor bli tillagt stor vekt ved ansettelsen. 

Vi tilbyr

 • Et aktivt og inkluderende fag- og arbeidsmiljø
 • Mestringsorientert ledelse
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Arbeidskollegaer med god kjennskap til tjenestemottakere
 • Opplæringspakke med relevante kurs, som legemiddelhåndtering og forebygging av tvang/makt 

Ansettelse
Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale ut fra kvalifikasjoner og ansiennitet. 

Politiattest
Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstenestelova § 5-4, jf. politiregisterloven § 39 første ledd, fremlegges. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Søknad 
Rauma kommune tar kun imot elektroniske søknader. Søkerveiledning: https://www.rauma.kommune.no/om-kommunen/ledige-stillinger/sokerveiledning/ eller personal@rauma.kommune.no. Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer/oppdaterer din CV med utdannelse og kompetanse i søknadsskjemaet. Last opp aktuelle attester og vitnemål i PDF format.

Vær oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste, jf. Offentleglova. 

 

 

 

 • Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  25.01.2024
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6300, ÅNDALSNES
  RAUMA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5414983
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune
 • Oppdatert 08.12.2023