Detaljer

 • Bedrift
  Nordreisa kommune
 • Søknadsfrist
  29.04.2019
 • Sted:
  STORSLETT
 • Type arbeid:
  Kreftsykepleier, sykepleier og helsefagarbeidere
 • Stillingstype:
  Heltid, deltid og vikariater
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  norsk autorisasjon som sykepleier, helsefagarbeider, ønskelig med videreutdanning innen kreft og lindrende behandling
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS
 • Arbeidssted:
  STORSLETT
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  6
 • karriere-kode:
  1597435
 • Se her for andre jobber fra Nordreisa kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Ledige stillinger i hjemmetjenesten

Ledige stillinger i hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten i Nordreisa yter hjelp i form av hjemmesykepleie, betjening av trygghetsalarmer og praktisk bistand i hjemmet til hjemmeboende i hele kommunen. Nordreisa er en geografisk stor kommune med spredt bosetning, noe som gir mange utfordringer da kommunen har som målsetting at folk skal kunne bo lengst mulig hjemme.

I hjemmesykepleien i Nordreisa er det bare helseutdannet personell. Tjenesten har tredelt turnus.

Vi søker etter

Id 433 100 % stilling, fast, som kreftsykepleier, tiltredelse 19.8.19

Id 434 95 % stilling, fast, som sykepleier, tiltredelse 1.8.19

Id 435 50 % stilling, fast, som sykepleier, snarlig tiltredelse

Stillingen kan kombineres med id 436 for søker som vil jobbe hver 2. helg

Id 436 50 % stilling, fast, som sykepleier, snarlig tiltredelse

Stillingen kan kombineres med id 435 for søker som vil jobbe hver 2. helg

Id 437 100 % stilling, vikariat som helsefagarbeider

Id 438 82 % stilling, vikariat som helsefagarbeider

Ved eventuell intern rullering kan annen stilling bli ledig. Søker bes opplyse om interesse for eventuell annen ledig stilling.

Kvalifikasjonskrav

Felles for id 433, 434, 435 og 436:

 • norsk autorisasjon som sykepleier

 • førerkort kl B

 • beherske norsk muntlig og skriftlig

 • gode datakunnskaper

Tillegg for id 433:

 • det er ønskelig med videreutdanning innen kreft og lindrende behandling

Felles for id 437 og 438:

 • norsk autorisasjon som helsefagarbeider (hjelpepleier/omsorgsarbeider)

 • beherske norsk skriftlig og muntlig

 • gode datakunnskaper

Søkere med relevant erfaring foretrekkes.

Personlige egenskaper:

 • evne til samarbeid i team, må kunne ta ansvar for koordinering

 • evne til også å jobbe selvstendig

 • opptatt av utvikling

Nordreisa kommune kan tilby:

 • variert arbeid med mange faglige utfordringer i et godt flerfaglig arbeidsmiljø
 • det kan gis stipend til videreutdanning som er relevant for stilling, id 433
 • nyutdannet sykepleier starter med 10 års lønnsansiennitet
 • medlemskap i god pensjons- og forsikringsordning
 • flyttegodtgjøring etter reglement
 • gode muligheter for et variert kultur- og friluftsliv

Nordreisa omfattes av ordningen med nedskriving av studielån og skattefordeler for Nord-Troms og Finnmark, se http://www.nordtromsportalen.no/okonomiske-fortrinn.311663.no.html

Søknadsfrist: 29. april 2019. Søkere bes oppgi id.nr og referanse.

Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju, personlig egnethet vil bli vektlagt.

Den som tilsettes må forevise gyldig politiattest.

Kontaktperson: Konstituert virksomhetsleder Merete Karlsen, tlf. 7758 8135/909 81 321

Nordreisa kommune oppfordrer alle til å søke stillingen elektronisk via vårt digitale søknadssenter.

Opplysninger om utdanning og praksis som oppgis i CV tas med i vurderingen. Dokumentasjon i form av godkjente kopierav attester og vitnemål på oppgitt utdannelse og praksis kan bli etterspurt, eller bedt tatt med ved intervju.

Søknadspapirer som benyttes i tilsettingsprosessen vil ikke bli returnert.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, og gis da adgang til å trekke søknaden.

Velkommen som søker på spennende stillinger i Nordreisa kommune.

Vi ønsker ikke å bli kontaktet for videresalg av denne annonsen.