Ledig stilling

Lyngdal kommune

Ledige stillinger i avdeling for psykisk helse og rus

Virksomhet for forebygging og livsmestring yter tjenester innenfor helsefremming, forebygging, psykisk helse og rusarbeid.

Oppgavene i virksomheten er å gi nødvendig helsehjelp til innbyggere og deres familie med behov for tjenester innenfor nevnte områder. Nødvendig helsehjelp er den hjelp og bistand den enkelte og deres familier trenger for å mestre hverdagen. Bistanden skal samtidig vektlegge at brukeren skal greie mest mulig selv slik at denne blir minst mulig avhengig av bistand fra andre.

 

Avdeling for psykisk helse og rus søker etter:

 • 100% fast stilling som ROP terapeut – kombinert arbeidssted Konsmo/Lyngdal sentrum
 • 100% vikariat som ROP terapeut fra 01.01.2024-31.12.2024
 • 60% stilling som miljøarbeider hvor 10% av stillingen er som vikariat fra d.d – 31.12.2023.  

Spesifiser i søknaden hvilken stilling du søker på.

Arbeidsoppgaver ROP terapeut:

 • Individuell- og gruppebasert oppfølging med oppgaver som støtte- og veiledningssamtaler, tilrettelegging for livsmestring, endringsfokusert oppfølging, terapeutisk oppfølging
 • Arbeidet utføres både i avdelingens lokaler samt i den enkeltes hjem
 • Dokumentasjon i fagprogrammet profil

 

Arbeidsoppgaver miljøarbeider:

 • Individuell- og gruppebasert oppfølging med oppgaver som støtte- og veiledningssamtaler, tilrettelegging for livsmestring, endringsfokusert oppfølging
 • Arbeidet utføres både i avdelingens lokaler samt i den enkeltes hjem
 • Dokumentasjon i fagprogrammet profil

 

Krav til stillingene:

 • Miljøterapeut må ha 3-årig relevant høyskoleutdanning innen helse og omsorg
 • Det er ønskelig med erfaring og videreutdanning innen psykisk helsearbeid
 • Miljøarbeider må ha erfaring fra lignende arbeid.
 • For begge stillinger kreves Sertifikat klasse B

Vi kan tilby

 • Tverrfaglig samarbeid i en avdeling med høyt fokus på utvikling av gode tjenester
 • Engasjerte medarbeidere og godt sosialt miljø
 • Opplæring, oppfølging og faglig veiledning fra tjenestens eget personale
 • Arbeidstid er i hovedsak dagtid, men endringer i tjenestetilbudet kan medføre noe arbeid på ettermiddager

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Kan jobbe selvstendig og effektivt, både alene og i team
 • Motivert, serviceinnstilt og fleksibel
 • Vilje til å stå på

 

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. For denne stillingen kreves det politiattest, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn. For alle stillinger i kommunen legges det ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid.

 

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune. Søknadskjema, med veiledning, finner du på www.lyngdal.kommune.no             

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder, Trond Pedersen, tlf: 95361344.

Søknadsfrist: 07.12.2023

Vitnemål, attester tas kun med ved innkalling til intervju.

Velkommen som søker!