Detaljer


Ledige stillinger for lege ved uniformert og bemannet legevaktbil og daglegevakt - Nedre Romerike Legevakt

Nedre Romerike Legevakt er i dag lokalisert i Lillestrøm og Sørumsand og er et allmennmedisinsk døgntilbud for innbyggerne i Lørenskog, Rælingen og Lillestrøm kommune, samt Flateby (nordre del av Enebakk kommune). Legevakten dekker et befolkningsgrunnlag på 150 000 og tilbyr øyeblikkelig medisinsk hjelp via telefon (116 117), legevaktslokaler og 2 uniformerte legebiler i legebesøk. Legebilene er stasjonert i Lillestrøm og Sørumsand og det vil være rullerende vaktordning for alle legebilansatte. Legebilene er bemannet med både lege og sykepleier og er fullt utstyrt med mulighet for å undersøke og behandle pasienter.

Legevakten søker nå engasjerte og driftige leger til faste stillinger og vikariater til uniformert og bemannet legebil. Arbeidstiden er 2-delt turnus (dag og kveld) og arbeid hver 3. helg. Stillingsforhold, -stillingsstørrelse og vikariatenes varighet kan diskuteres og evt. tilpasses de aktuelle kandidatene i intervju. Tiltredelse etter avtale. Det vil også være mulig å jobbe ekstravakter i avdelingen i tillegg til aktuelle deltidsstillinger.

Vi søker også en engasjert og driftig lege til 1 års vikariat i 50% stilling ved daglegevakten. Tiltredelse etter avtale. Arbeidstiden er dagtid alle hverdager.

Manchester Triage benyttes både ved oppmøtelegevakt og på telefon.

       

Arbeidsoppgaver
 • Daglege skal vurdere og behandle pasienter i legevaktslokaler 
 • Billeger skal primært reise ut med legebil; vurdere og behandle pasienter ved hjemmebesøk og 
  institusjonsbesøk. Skal også gjennomføre konsultasjoner i legevakt i perioder det ikke er sykebesøk

  Felles arbeidsoppgaver:
 • Følge opp telefonkonsultasjoner fra hjemmetjeneste og institusjoner i legevaktsdistriktet
 • Nært samarbeid med prehospitale tjenester
 • Samarbeid med andre instanser i kommunene og spesialisthelsetjenesten  
 • Bidra til fagutvikling i avdelingen
 • Være delaktig i avdelingens oppgaver og følge avdelingens prosedyrer

  Være pådriver for kvalitets- og utviklingsarbeid i avdelingen
 
Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som lege
 • Min. 2 års erfaring fra allmennmedisin
 • Erfaring fra legevaktsarbeid
 • Gjerne under spesialisering i allmennmedisin
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper
 • Interesse for akuttmedisin og legevaktsarbeid
 • Evne til å ta ansvar og arbeide selvstendig og i team
 • Evne til å mestre høyt arbeidspress
 • Evne til å tenke kreativt og til tider utradisjonelt, løsningsorientert
 • Evne til å tenke analytisk
 • Evne til å bidra til godt samarbeid innen egen enhet og i organisasjonen generelt
 • Evne til å etablere god kommunikasjon og tillit
 • Har gode datakunnskaper

   Personlig egnethet vektlegges
 
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale
 • Utvikling av et fagmiljø med trivelige arbeidskollegaer hvor du kan være med å påvirke og utforme
 • En enhet med stor variasjon og bredde
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Treningstilbud
 • Bedriftshytte
 • Kulturtilbud