• Bedrift
  Sula kommune
 • Søknadsfrist
  11.04.2023
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6030, LANGEVÅG
  SULA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5075579
 • Se her for andre jobber fra Sula kommune
Ledig stilling

Sula kommune

Ledige stillingar i Bu- og aktivitetstenesta, avdeling Nymarkvegen

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sula kommune, Bu- og aktivitetstenesta har ledig:

 • 94 % vikariat som helsefagarbeider frå 01.06.23 -18.08.24.
 • 50% fast stilling som helsefagarbeider frå snarast.

Stillingane er for tida lagt til avdeling Nymarkvegen 40 og Molvær senter.

Bu- og aktivitetstenesta yter tenester til personar med ulike typar nedsett funksjonsevne. Tenestemottakarane er personar med funksjonsnedsetting som skuldast medfødde eller erverva tilstandar. Tenesta omfattar praktisk bistand, personleg hjelp, målretta miljøarbeid i heimen, sysselsetting , aktivisering og opplæring ved arbeidssenter/dagsenter, privat avlastning og avlastning i institusjon, støttekontakt og brukarstyrt personleg assistanse.

Nymarkvegen yter praktisk og personleg bistand til 11 tenestemottakarar, der dei fleste har tilgang på døgnbemanna personalbase. Hjelpebehovet varierer frå tilsyn heile døgnet, til praktisk og personleg bistand.

Turnusordninga er 2 delt turnus med langvakter på inntil 14 timar 3. kvar helg. Stillinga i 94% vikariat er delt mellom to avdelingar, Nymarkvegen og Molvær senter. 

 

Kvalifikasjoner:

 • Vi søkjer autorisert helsefagarbeidar
 • Det er ynskjeleg med kjennskap til/ erfaring frå arbeide med menneske med ulike hjelpebehov. 
 • Beherske målretta miljøarbeid og kunne tilrettelegge for ein god kvardag i og utanfor heimen.
 • Det er ynskjeleg med kjennskap til Lov om kommunale helse- og omsorgstenester Kap. 9. 
 • Relevant praksis og erfaring vert føretrekt.
 • Krav om førarkort og politiattest.
 • Datakunnskap
 • Gode kunnskapar i norsk, både munnleg og skriftleg.
 • Oppgje referanse.

Personlige egenskaper:

 • Forutan gode og faglege kvalifikasjonar, ser vi etter ein person med god framferd som likar å arbeide med menneske.
 • Du må vere stabil, fleksibel, pliktoppfyllande og tålmodig.
 • Evne til å motivere og engasjere
 • Løysningsorientert og stor interesse for fagfeltet 
 • Du må ha gode samarbeidsevne og evne til å arbeide sjølvstendig og i team.
 • Du må kunne stå i og takle uførutsette situasjonar. 
 • Personlege eigenskapar vert vektlagd.

Vi tilbyr:

 • Eit aktivt og godt fagmiljø.
 • Løn etter gjeldande tariff. Frå løna vert trekt 2% innskot til pensjonsordning.
 • Tilsetting på vanlege kommunale vilkår.
 • God opplæring med moglegheit for fagleg påfyll.
 

 • Bedrift
  Sula kommune
 • Søknadsfrist
  11.04.2023
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6030, LANGEVÅG
  SULA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5075579
 • Se her for andre jobber fra Sula kommune